Seminar Internațional „Calculul Indicelui Prețurilor de Consum
și Indicelui Prețurilor Producției Industriale: metode și practici”