Direcția registre și clasificatoare

Cuprins:
Direcția registre și clasificatoare

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului statistic național prin elaborarea și actualizarea clasificărilor statistice naționale armonizate cu cele  internaționale, ținînd cont de particularitățile țării, elaborarea și administrarea registrelor statistice.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea și administrarea Registrului Național Interadministrativ al Republicii Moldova (RENIM) si Registrului Național al Unităților Statistice (RENUS);
  • Elaborarea Bazei unice a întreprinderilor și organizațiilor,  care servește drept bază pentru toate cercetările statistice ale întreprinderilor;
  • Dezvoltare sistemului unic de clasificări statistice naționale;
  • Consultarea și elaborarea explicațiilor pentru agenții economici, instituțiile publice, etc. pe problemele privind utilizarea clasificatoarelor statistice;
  • Diseminarea informațiilor statistice din domeniile de competență ;
  • Asigură primirea, prelucrarea, analiza și atribuirea codurilor statistice informației privind gospodăriile țărănești de la organele teritoriale de statistică;
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și din străinătate în domeniile de competentă.