Glosarul indicatorilor statistici facilitează căutarea statisticilor, oferind o descriere pentru fiecare cuvânt.
Resetare
C
Câștigul salarial mediu lunar brut (Câștigul salarial și costul forței de muncă)

Câștigul salarial mediu lunar brut reprezintă raportul dintre sumele brute calculate salariaților în perioada de referință (indiferent pentru ce perioadă se cuvin) și numărul mediu al salariaților și numărul de luni din perioada de referință.

Sumele brute calculate salariaților (câștigul salarial) includ plăți brute în bani sau în natură, acordate salariaților, de regulă, peste intervale regulate de timp, pentru timpul lucrat sau lucrul efectuat. În câștigul salarial se includ de asemenea plățile pentru timpul nelucrat (concedii, zile de sărbătoare, șomaj tehnic, staționare etc.), primele anuale, sezoniere sau alte prime acordate neregulat.
 

Câștigul salarial mediu lunar net (Câștigul salarial și costul forței de muncă)

Câștigul salarial mediu lunar net reprezintă raportul dintre sumele brute calculate salariaților în perioada de referință exceptând impozitul pe venitul persoanelor fizice, contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primele individuale de asigurare obligatorie de asistență medicală și numărul mediu de salariați și numărul de luni din perioada de referință.

Cheltuieli cu forța de muncă (Câștigul salarial și costul forței de muncă)

Cheltuieli cu forța de muncă (costul forței de muncă) reprezintă totalitatea cheltuielilor directe și indirecte suportate de către angajator cu forța de muncă salariată.

Cheltuielile directe cu forța de muncă reprezintă sumele brute calculate salariaților (câștigurile salariale) și includ: sume calculate pentru timpul lucrat, sume calculate pentru timpul nelucrat și drepturi în natură.

În sumele calculate pentru timpul lucrat se includ:
- salariile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal și suplimentar (inclusiv indexări, indemnizații de conducere, salarii de merit și alte drepturi care potrivit actelor normative fac parte din salariul de bază);
- sporurile și indemnizațiile acordate sub formă de procent din salariul de bază brut sau sume fixe;
- alte adaosuri la salarii potrivit legii sau stabilite prin contracte colective de muncă;
- premiile în cursul anului şi cele anuale sub diferite forme din fondul de salarii, al 13-lea salariu etc.;
- alte sume plătite din fondul de salarii, profitul net, alte fonduri potrivit legii sau conform contractelor colective de muncă.

În sumele calculate pentru timpul nelucrat se includ sumele calculate pentru: concediile de odihnă, studii, pentru zile de sărbători, evenimente familiale deosebite (căsătorie, nașterea copilului, deces etc.), șomaj tehnic, staționare etc.

Drepturile în natură includ valoarea nominală a produselor, chiriei, combustibilului, energiei, transportului, hranei, tichetelor de masă etc., acordate salariaților ca remunerare a muncii, potrivit unor acte normative sau prevederilor contractelor colective de muncă.

Cheltuielile indirecte cu forța de muncă reprezintă cheltuielile suportate de angajator, altele decât câștigurile salariale și includ:
- contribuțiile angajatorului pentru asigurările sociale obligatorii de stat
- primele de asigurare obligatorie de asistență medicală plătite de angajator
- costurile formării profesionale
- cheltuieli cu angajarea de personal
- examen medical, echipament individual de protecție, alimentație specială/de protecție, pentru materiale igienico-sanitare de protecție etc.

Costul mediu lunar al forței de muncă reprezintă totalitatea cheltuielilor (directe și indirecte) efectuate de unitate cu forța de muncă, în medie, pe un salariat; se obține prin raportarea sumei anuale a cheltuielilor cu forța de muncă la numărul mediu anual al salariaților și numărul de luni în perioada de referință.

 
D
Disparitatea salarială de gen (Câștigul salarial și costul forței de muncă)

Disparitatea salarială de gen (în formă neajustată) – ponderea diferenței dintre câștigul salarial mediu brut lunar al bărbaților și cel al femeilor în câștigul salarial mediu brut lunar al bărbaților, exprimată procentual. Indicatorul a fost definit ca neajustat, deoarece oferă o imagine de ansamblu a diferențelor dintre bărbați și femei în ceea ce privește salariul și măsoară un concept care este mai larg decât conceptul de plată egală pentru muncă de valoare egală.

 
I
Indicele câștigului salarial mediu brut (Câștigul salarial și costul forței de muncă)

Indicele câștigului salarial mediu brut reprezintă raportul dintre câștigul salarial mediu brut lunar din perioada curentă și cel din perioada de comparație.

Indicele câștigului salarial real (Câștigul salarial și costul forței de muncă)

Indicele câștigului salarial real reprezintă raportul dintre indicele câștigului salarial mediu brut și indicele prețurilor de consum.

 
S
Sector bugetar (Câștigul salarial și costul forței de muncă)

Sector bugetar - totalitatea unităților finanțate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele unităților administrativ-teritoriale și din mijloace speciale, indiferent de subordonarea ramurală.

Sector real (Câștigul salarial și costul forței de muncă)

Sector real - totalitatea unităților cu autonomie financiară, inclusiv a celor care beneficiază de dotații bugetare, indiferent de subordonarea ramurală, tipul de proprietate și forma de organizare juridică. (conform Legii salarizării, 847/2002).

Sumele brute calculate salariaților (câștigul salarial) (Câștigul salarial și costul forței de muncă)

Sumele brute calculate salariaților (câștigul salarial) includ plăți brute în bani sau în natură, acordate salariaților, de regulă, peste intervale regulate de timp, pentru timpul lucrat sau lucrul efectuat. În câștigul salarial se includ de asemenea plățile pentru timpul nelucrat (concedii, zile de sărbătoare, șomaj tehnic, staționare etc.), primele anuale, sezoniere sau alte prime acordate neregulat.