Glosarul indicatorilor statistici facilitează căutarea statisticilor, oferind o descriere pentru fiecare cuvânt.
Resetare
C
Capitalul statutar (Antreprenoriat)

Capitalul statutar reflectă valoarea capitalului statutar, înregistrată în documentele de constituire: în societățile pe acțiuni – valoarea nominală a acțiunilor emise; în societățile cu răspundere limitată – valoarea cotelor de participare; în întreprinderile de stat și municipale – valoarea mijloacelor statului, investite în capitalul statutar.

Costurile ulterioare (Antreprenoriat)

Costurile ulterioare indică costurile efectuate de întreprindere legate de producerea și/sau construirea activelor imobilizate noi care se includ în componența activelor pe termen lung ale întreprinderii. Aici se includ și cele efectuate în procesul de reparaţie sau dezvoltare a imobilizărilor cu scopul îmbunătățirii caracteristicilor inițiale ale acestora și respectiv, majorării beneficiilor economice așteptate din utilizarea obiectului (capitalizate).

 
P
Patron (Antreprenoriat)

Patron este persoana care-și exercită ocupația (meseria) în propria unitate (întreprindere, agenție, atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate angajează unul sau mai mulți salariați permanenți.

Producția (Antreprenoriat)

Producția include toate produsele fabricate și serviciile prestate în decursul anului calendaristic.

 
S
Subvenții (Antreprenoriat)

Subvenții indică sumele primite cu titlu nerambursabil din Bugetul Public National (BPN) în legătură cu producerea, vânzarea de bunuri, servicii sau de utilizare a factorilor de producţie pentru promovarea unei politici social – economice.

 
U
Unitatea locală (Antreprenoriat)

Unitatea locală este o întreprindere sau o parte din întreprindere (de exemplu, filială, atelier, fabrică, depozit, birou, mină, magazie, etc.) care corespunde următoarelor criterii:
- situată pe o adresă identificată;
- activează cel puțin o persoană;
- se desfășoară activitate economică.

 
V
Valoarea adăugată (Antreprenoriat)

Valoarea adăugată se măsoară ca diferența dintre valoarea bunurilor și serviciilor produse și consumul intermediar, reprezentând deci valoarea nou creată în procesul de producție.

Venituri din vânzări (cifra de afaceri) (Antreprenoriat)

Venituri din vânzări (cifra de afaceri) este suma veniturilor (exclusiv TVA) obținute din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare, exercitate de întreprindere în perioada de referinţă.