Comunicate de presă
Ratele BNM   08.07.2020
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.07.2020

Comunicate de presă
03.07.2020  
Situația demografică în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică prezintă informația statistică privind situația demografică în Republica Moldova în anul 2019, analizată din perspectiva evenimentelor demografice, care au avut loc în anul de referință. Valorile indicatorilor demografici au fost calculate în baza populației cu reședință obișnuită, care cuprinde acele persoane ce au locuit preponderent în ultimele 12 luni pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare.
03.07.2020  
Numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020
Biroul Național de Statistică informează că numărul provizoriu al populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova la 1 ianuarie 2020 a constituit 2640,4 mii persoane, în scădere cu 45,7 mii persoane sau cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului 2019 şi cu 228,7 mii persoane în ultimii 7 ani.
30.06.2020  
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că la 1 ianuarie 2020 fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 1302,1 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 88534,3 mii m.p.
19.06.2020
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul l 2020
19.06.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna mai 2020
 
Noutăţi
01.07.2020  
Un sistem informațional integrat va permite obținerea datelor demografice complexe, în conformitate cu practicile internaționale
Biroul Național de Statistică va dezvolta un sistem informațional integrat, care va oferi date statistice complexe și în timp util despre populație și migrație, inclusiv migrația internă și internațională. Acest sistem va permite valorificarea registrelor de stat, prin integrarea datelor despre populație, evenimente vitale, caracteristici demografice, migrație și mobilitatea persoanelor, care se conțin în sursele de date administrative, evaluate drept relevante și suficient de calitative pentru producerea de statistici oficiale în demografie.
30.06.2020  
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2020
Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2010-2019. Datele sunt prezentate pe niveluri educaţionale: educaţia timpurie, învățământul primar şi secundar general, învățământul profesional tehnic, învățământul superior, doctorat, statistica regională, date statistice conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei.
25.06.2020
Publicaţia statistică „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2019” plasată pe pagina web
Publicaţia conţine atât informaţia vizând suprafeţele însămânţate, structura lor, efectivul animalelor şi păsărilor şi volumul producţiei agricole, cât şi datele vizând structura veniturilor obţinute din activitatea agricolă, structura consumurilor şi cheltuielilor pentru producţia vegetală şi animalieră și utilizarea producţiei agricole.
24.06.2020
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-martie 2020" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând indicatorii statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizând principalii indicatori social-economici a ţărilor CSI.
22.06.2020
Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2020" plasat pe pagina web
Publicația cuprinde informație succintă vizând situația social-economică și demografică a țării în perioada 2016-2019.
22.06.2020
Concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică
12.06.2020
Răspunsul BNS la petiția publică cu privire la chestionarul statistic Nr. 3-comerţ "Сomerţul cu amănuntul"
 
Indicatori cheie
Populaţia cu reședință obișnuită 2 640,4 mii
IPC 100,22%
PIB 100,9%
Producţia industrială 94,4%
Producţia agricolă 102,4%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50672 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran