A fost editată culegerea statistică “Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial”

https://statistica.gov.md/ro/a-fost-editata-culegerea-statistica-femei-si-barbati-in-republica-12_418.html

Culegerea “Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial” ilustrează situaţia în Republica Moldova privind distribuţia rolurilor între femei şi bărbaţi în societate în diverse domenii socio-economico-politice. Culegerea conţine date statistice dezagregate pe sexe în perioada anilor 2007-2010 vizînd participarea în viaţa publică şi politică, populaţia, sănătatea, piaţa muncii, antreprenoriatul, învăţămîntul, nivelul de trai, protecţia socială, infracţionalitatea. Pentru prima dată a fost inclus capitolul „Violenţa faţă de femei” care descrie impactul violenţei asupra sănătăţii şi bunăstării şi a familiei în general.

Culegerea “Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial” ilustrează situaţia în Republica Moldova privind distribuţia rolurilor între femei şi bărbaţi în societate în diverse domenii socio-economico-politice. Pentru prima dată, ediţia a 5-a a acestei culegeri prezintă date la nivelul regiunilor de dezvoltare: mun. Chişinău, Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia. Culegerea conţine date statistice dezagregate pe sexe în perioada anilor 2007-2010 vizînd participarea în viaţa publică şi politică, populaţia, sănătatea, piaţa muncii, antreprenoriatul, învăţămîntul, nivelul de trai, protecţia socială, infracţionalitatea. Pentru prima dată a fost inclus capitolul „Violenţa faţă de femei” care descrie impactul violenţei asupra sănătăţii şi bunăstării şi a familiei în general.

Datele statistice sînt însoţite de scurte analize explicative, de un glosar metodologic de termeni şi de un set de hărţi cu principalii indicatori statistici reprezentaţi în profil teritorial, care ajută utilizatorii să aibă o perspectivă de ansamblu asupra situaţiei femeilor şi bărbaţilor şi să înţeleagă mai bine dinamica relaţiilor dintre sexe, progresele în realizarea egalităţii şi inegalităţile de gen existente la nivelul societăţii.

Culegerea “Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial” a fost realizată în cadrul Proiectului Comun ONU “Consolidarea sistemului statistic naţional”, de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în parteneriat cu PNUD şi UN Women şi cu sprijinul financiar al Ambasadei Suediei în Republica Moldova.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Publicaţii / Femeile şi barbaţii în Republica Moldova

14.06.2012

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate