Actual

Comunicate
 • nou
 • Investiții în active imobilizate în ianuarie-martie 2024
 • ​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2024 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 5,0 miliarde lei, în descreștere cu 2,8% (în prețuri comparabile) față de ianuarie-martie 2023, din care investiții în imobilizări corporale în valoare de 4,8 miliarde lei (în descreștere cu 4,2%) și investiții în imobilizări necorporale în valoare de 0,2 miliarde lei (în creștere cu 38,1%).
Calendar de diseminare
 • 30.05.2024
  10:00
  Situația copiilor în Republica Moldova Anul 2023
 • 30.05.2024
  14:00
  Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2024
 • 30.05.2024
  14:00
  Investiții in active imobilizate Ianuarie-martie 2024
 • 30.05.2024
  14:00
  Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2024
 • 30.05.2024
  14:00
  Indicii prețurilor în construcții Trimestrul I 2024
 • 30.05.2024
  14:00
  Indicii prețurilor în construcții Anul 2023
 • 31.05.2024
  10:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Ianuarie-martie 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Comunicații electronice Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Transportul de mărfuri și pasageri Anul 2023
 • 31.05.2024
  14:00
  Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Transportul rutier și lungimea drumurilor private (buletin cu 17 tabele) Anul 2023
 • 31.05.2024
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Ianuarie-martie 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Numărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024
 • 04.06.2024
  14:00
  Șomeri Trimestrul I 2024
 • 04.06.2024
  14:00
  Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul I 2024
 • 04.06.2024
  14:00
  Forţa de muncă, ocuparea şi şomajul Trimestrul I 2024
 • 05.06.2024
  10:00
  Resurse energetice, indicatori principali Aprilie 2024
 • 07.06.2024
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică Anul 2023
 • 10.06.2024
  14:00
  Numărul populației cu reședință obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare și pe raioane), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024
 • 10.06.2024
  14:00
  Numărul populației Anul 2023
 • 10.06.2024
  14:00
  Numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe și grupe de vârstă, în profil teritorial La 1 ianuarie 2024
 • 10.06.2024
  14:00
  Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul intâi (sat/comună, oraș/municipiu), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024
 • 10.06.2024
  14:00
  Distribuirea gazelor prin rețea (6 tabele) Anul 2023
 • 11.06.2024
  10:00
  Evoluţia preţurilor de consum Mai 2024
 • 11.06.2024
  10:00
  Indicii prețurilor de consum Mai 2024
 • 11.06.2024
  10:00
  Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Mai 2024
 • 11.06.2024
  14:00
  Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-martie 2024
 • 11.06.2024
  14:00
  Subutilizarea forței de muncă Trimestrul I 2024
 • 12.06.2024
  14:00
  Moldova în cifre, (breviar statistic) în limba română Anul 2023
 • 12.06.2024
  14:00
  Moldova in figures (breviar statistic) în limba engleză Anul 2023
 • 13.06.2024
  14:00
  Populația în afara forței de muncă Trimestrul I 2024
 • 14.06.2024
  10:00
  Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-aprilie 2024
 • 14.06.2024
  10:00
  Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Aprilie 2024
 • 14.06.2024
  10:00
  Exporturile, importurile și balanța comercială Aprilie 2024
 • 14.06.2024
  14:00
  Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Mai 2024
 • 17.06.2024
  10:00
  Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-aprilie 2024
 • 17.06.2024
  14:00
  Resursele și utilizările PIB, date semidefinitive Anul 2023
 • 17.06.2024
  14:00
  Produsul intern brut Trimestrul I 2024
 • 17.06.2024
  14:00
  Principalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri comparabile) Anul 2023
 • 17.06.2024
  14:00
  Formarea profesionala Anul 2023
 • 17.06.2024
  14:00
  Resursele și utilizările PIB Trimestrul I 2024
 • 18.06.2024
  10:00
  Tinerii NEET Trimestrul I 2024
 • 18.06.2024
  14:00
  Situația demografică Anul 2023
 • 19.06.2024
  14:00
  Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Activitatea industriei Ianuarie-aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Circulația principalelor produse industriale Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Fabricarea principalelor produse industriale Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Indicii producției industriale Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  14:00
  Utilizarea apei   Anul 2023
 • 21.06.2024
  10:00
  Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Mai 2024
 • 21.06.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Mai 2024
 • 21.06.2024
  10:00
  Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Mai 2024
 • 21.06.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale Mai 2024
 • 21.06.2024
  14:00
  Formarea profesională a salariaților (15 tabele) Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Fondul locativ La 1 ianuarie 2024
 • 28.06.2024
  14:00
  Finante Trimestrul I 2024
 • 28.06.2024
  14:00
  Tehnologia informației Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Export, import, pe ţări, grupe de ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Anul 2023 (date definitive)
 • 28.06.2024
  14:00
  Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova (în limbile română şi rusă) Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Comerțul exterior al Republicii Moldova, structurat pe grupe de țări Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile Republicii Moldova, structurate pe țări și grupe de țări Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile Republicii Moldova, structurate pe țări și grupe de țări Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile în țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile în țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile în țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Fondul locativ Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile în țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile în țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile Republicii Moldova în țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile Republicii Moldova din țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile Republicii Moldova din țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile Republicii Moldova în țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile Republicii Moldova în țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile Republicii Moldova din țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Fondul locativ La 1 ianuarie 2024
 • 28.06.2024
  14:00
  Situația privind informatizarea și conexiunea la internet Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile în țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
Noutăți
 • nou
 • Invitație de presă
 • Stimați reprezentanți mass-media, Vă invităm, vineri, 31 mai, ora 10:00 la Briefing de presă susținut de Oleg Cara, directorul general al Biroului Național de Statistică, privind desfășurarea Recensământului populației și locuințelor.

Statistici pe domenii

Servicii și instrumente

GenderPulse

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen.

Depozitarul public al situațiilor financiare

Depozitarul public al situațiilor financiare

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Schimbarea indicelui preţurilor de consum pentru o anumită perioadă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate.

e-Raportare

e-Raportare

Ghișeul unic de raportare electronică

Vizualizează situațiile financiare

Vizualizează situațiile financiare

Situaţiile financiare prescurtate, simplificate și complete

Ce formulare trebuie să prezint?

Ce formulare trebuie să prezint?

Lista formularelor care urmează a fi prezentate în anul curent.

Formulare statistice

Formulare statistice

Formularele rapoartelor statistice şi financiare

Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Participă la recensământ!