Actual

Comunicate
 • nou
 • Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2023
 • Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 comparativ cu anul 2022: transportul public de pasageri a înregistrat creșteri în ce privește numărul de pasageri transportați (+11,0%) și parcursul pasagerilor (+9,3%); transportul de mărfuri a înregistrat scăderi atât la volumul de mărfuri transportate (-5,1%) cât și la parcursul mărfurilor (-3,9%).
 • nou
 • Lucrări de construcții executate în anul 2023
 • Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de anul 2022 cu 2,5% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii volumului lucrărilor de construcții noi (-14,2%) și a celui de întreținere și reparații curente (-12,0%). Volumul lucrărilor de reparații capitale și volumul altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) au crescut în perioada analizată cu 40,4% și, respectiv, cu 17,0% față de anul 2022.
Calendar de diseminare
 • 26.02.2024
  14:00
  Indicii producției industriale Anul 2023
 • 27.02.2024
  14:00
  Activitatea agricolă Anul 2023
 • 27.02.2024
  14:00
  Principalii indicatori în agricultură Anul 2023
 • 27.02.2024
  14:00
  Efectivul de animale în gospodăriile populației, în profil teritorial Anul 2023
 • 28.02.2024
  14:00
  Investiții în active imobilizate Ianuarie-decembrie 2023
 • 28.02.2024
  14:00
  Investiții in active imobilizate Ianuarie-decembrie 2023
 • 28.02.2024
  14:00
  Nivelul infracționalității în Republica Moldova Anul 2023
 • 28.02.2024
  14:00
  Investiții în active imobilizate Ianuarie-decembrie 2023
 • 28.02.2024
  14:00
  Indicii prețurilor în construcții Trimestrul IV 2023
 • 29.02.2024
  14:00
  Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul IV 2023
 • 29.02.2024
  14:00
  Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Anul 2023, trimestrul IV 2023
 • 29.02.2024
  14:00
  Câștigul salarial / Serii trimestriale Anul 2023
 • 01.03.2024
  14:00
  Capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (29 tabele) Anul 2023
 • 01.03.2024
  14:00
  Invățământul superior Anul 2023
 • 04.03.2024
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Anul 2023
 • 04.03.2024
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Anul 2023
 • 04.03.2024
  14:00
  Numărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul IV 2023
 • 04.03.2024
  14:00
  Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul IV 2023
 • 04.03.2024
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul IV 2023
 • 05.03.2024
  14:00
  Șomeri Trimestrul IV 2023
 • 05.03.2024
  14:00
  Forţa de muncă, ocuparea şi şomajul Trimestrul IV 2023
 • 05.03.2024
  14:00
  Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul IV 2023
 • 06.03.2024
  10:00
  Resurse energetice, indicatori principali Ianuarie 2024
 • 06.03.2024
  14:00
  Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Anul 2023
 • 06.03.2024
  14:00
  Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul IV 2023
 • 06.03.2024
  14:00
  Principalii indicatori în agricultură (date preliminare, prețuri curente) Anul 2023
 • 06.03.2024
  14:00
  Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole Anul 2023
 • 07.03.2024
  10:00
  Portret statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova Anul 2023
 • 07.03.2024
  14:00
  Capacitatea structurilor de primire turistică Anul 2023
 • 11.03.2024
  10:00
  Evoluţia preţurilor de consum Februarie 2024
 • 11.03.2024
  10:00
  Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Februarie 2024
 • 11.03.2024
  10:00
  Indicii prețurilor de consum Februarie 2024
 • 12.03.2024
  14:00
  Subutilizarea forței de muncă Trimestrul IV 2023
 • 12.03.2024
  14:00
  Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-decembrie 2023
 • 12.03.2024
  14:00
  Invățământul profesional tehnic postsecundar Anul 2023
 • 12.03.2024
  14:00
  Invățământul profesional tehnic secundar Anul 2023
 • 14.03.2024
  14:00
  Populația în afara forței de muncă Trimestrul IV 2023
 • 15.03.2024
  10:00
  Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Ianuarie 2024
 • 15.03.2024
  10:00
  Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie 2024
 • 15.03.2024
  10:00
  Exporturile, importurile și balanța comercială Ianuarie 2024
 • 15.03.2024
  14:00
  Produsul intern brut Anul 2023, trimestrul IV 2023
 • 15.03.2024
  14:00
  Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Februarie 2024
 • 19.03.2024
  14:00
  Tinerii NEET Trimestrul IV 2023
 • 20.03.2024
  10:00
  Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Februarie 2024
 • 20.03.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Februarie 2024
 • 20.03.2024
  10:00
  Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Februarie 2024
 • 20.03.2024
  10:00
  Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Ianuarie 2024
 • 20.03.2024
  10:00
  Circulația principalelor produse industriale Ianuarie 2024
 • 20.03.2024
  10:00
  Indicii producției industriale Ianuarie 2024
 • 20.03.2024
  10:00
  Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Ianuarie 2024
 • 20.03.2024
  10:00
  Fabricarea principalelor produse industriale Ianuarie 2024
 • 20.03.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale Februarie 2024
 • 21.03.2024
  14:00
  Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Ianuarie 2024
 • 25.03.2024
  14:00
  Activitatea asigurătorilor Anul 2023
Noutăți

Statistici pe domenii

Servicii și instrumente

GenderPulse

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen.

Depozitarul public al situațiilor financiare

Depozitarul public al situațiilor financiare

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Schimbarea indicelui preţurilor de consum pentru o anumită perioadă

Solicitare de acces la microdate

Solicitare de acces la microdate

Accesul la datele individuale care nu permit identificarea directă a respondenţilor

e-Raportare

e-Raportare

Ghișeul unic de raportare electronică

Vizualizează situațiile financiare

Vizualizează situațiile financiare

Situaţiile financiare prescurtate, simplificate și complete

Ce formulare trebuie să prezint?

Ce formulare trebuie să prezint?

Lista formularelor care urmează a fi prezentate în anul curent.

Formulare statistice

Formulare statistice

Formularele rapoartelor statistice şi financiare

Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Anunț privind recrutarea recenzorilor