Actual

Comunicate
 • nou
 • Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2023
 • Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023 societățile de asigurare au încasat prime brute subscrise în valoare de 664,3 milioane lei sau cu 36,9% mai mult față de cele înregistrate în ianuarie-martie 2022.
Calendar de diseminare
 • 30.05.2023
  10:00
  Indicii prețurilor în construcții Trimestrul I 2023
 • 30.05.2023
  10:00
  Indicii prețurilor în construcții Anul 2022
 • 30.05.2023
  10:00
  Investiții in active imobilizate Ianuarie-martie 2023
 • 30.05.2023
  10:00
  Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2023
 • 30.05.2023
  14:00
  Situația copiilor în Republica Moldova Anul 2022
 • 31.05.2023
  10:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Ianuarie-martie 2023
 • 31.05.2023
  14:00
  Forţa de muncă, ocuparea şi şomajul Trimestrul I 2023
 • 31.05.2023
  14:00
  Șomeri Trimestrul I 2023
 • 31.05.2023
  14:00
  Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul I 2023
 • 31.05.2023
  14:00
  Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul I 2023
 • 31.05.2023
  14:00
  Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul I 2023
 • 31.05.2023
  14:00
  Transportul de mărfuri și pasageri Anul 2022
 • 31.05.2023
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul I 2023
 • 05.06.2023
  10:00
  Resurse energetice, indicatori principali Aprilie 2023
 • 05.06.2023
  14:00
  Comunicații electronice Trimestrul I 2023
 • 05.06.2023
  14:00
  Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare Anul 2022
 • 08.06.2023
  14:00
  Numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe și grupe de vârstă, în profil teritorial La 1 ianuarie 2023
 • 08.06.2023
  14:00
  Numărul populației Anul 2022
 • 09.06.2023
  10:00
  Evoluţia preţurilor de consum Mai 2023
 • 09.06.2023
  10:00
  Indicii prețurilor de consum Mai 2023
 • 09.06.2023
  14:00
  Subutilizarea forței de muncă Trimestrul I 2023
 • 09.06.2023
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică Anul 2022
 • 09.06.2023
  14:00
  Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-martie 2023
 • 13.06.2023
  14:00
  Populația în afara forței de muncă Trimestrul I 2023
 • 15.06.2023
  10:00
  Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-aprilie 2023
 • 15.06.2023
  10:00
  Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Aprilie 2023
 • 15.06.2023
  14:00
  Formarea profesionala Anul 2022
 • 15.06.2023
  14:00
  Principalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri comparabile) Anul 2022
 • 15.06.2023
  14:00
  Produsul intern brut Trimestrul I 2023
 • 16.06.2023
  14:00
  Tinerii NEET Trimestrul I 2023
 • 16.06.2023
  14:00
  Situația demografică Anul 2022
 • 19.06.2023
  10:00
  Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Mai 2023
 • 19.06.2023
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale Mai 2023
 • 19.06.2023
  14:00
  Comerț interior de bunuri Aprilie 2023
 • 20.06.2023
  10:00
  Indicii producției industriale Aprilie 2023
 • 20.06.2023
  10:00
  Activitatea industriei Ianuarie-aprilie 2023
 • 20.06.2023
  14:00
  Utilizarea apei   Anul 2022
 • 22.06.2023
  14:00
  Moldova în cifre, (breviar statistic) în limba română Anul 2022
 • 22.06.2023
  14:00
  Moldova in figures (breviar statistic) în limba engleză Anul 2022
Noutăți

Statistici pe domenii

Servicii și instrumente

GenderPulse

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen.

Recensământul Populației și al Locuințelor 2014

Recensământul Populației și al Locuințelor 2014

O aplicație de vizualizare a datelor pentru diseminarea rezultatelor recensământului în Republica Moldova

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Schimbarea indicelui preţurilor de consum pentru o anumită perioadă

Solicitare de acces la microdate

Solicitare de acces la microdate

Accesul la datele individuale care nu permit identificarea directă a respondenţilor

e-Raportare

e-Raportare

Ghișeul unic de raportare electronică

Vizualizează situațiile financiare

Vizualizează situațiile financiare

Situaţiile financiare prescurtate, simplificate și complete

Ce formulare trebuie să prezint?

Ce formulare trebuie să prezint?

Lista formularelor care urmează a fi prezentate în anul curent.

Formulare statistice

Formulare statistice

Formularele rapoartelor statistice şi financiare

Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY