Despre

Statistica turismului cuprinde principalii indicatori care caracterizează capacitatea şi frecventarea structurilor de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare turistică, precum şi activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor:
- existenţa numărului de structuri de cazare, de camere şi locuri-pat din camerele existente (date anuale);
- numărul de turişti cazaţi şi de înnoptări ale turiştilor în structurile de cazare (date trimestriale);
- numărul turiştilor şi excursioniştilor participanţi la turismul intern, receptor şi emiţător;
- activitatea agențiilor de turism după scopul vizitei.

Datele sunt diseminate anual și trimestrial.
 

Vezi mai mult
 

Comunicate

 

Tabele Excel

Serii de timp lunare
Serii de timp trimestriale
 1. Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2023
 2. Activitatea turistică a agențiilor de turism si turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2023
 3. Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2023
 4. Activitatea turistică a agențiilor de turism si turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2023
 5. Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2023
 6. Activitatea turistică a agențiilor de turism si turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2023
 7. Turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare (2018-2023)
 8. Înnoptări în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare (2018-2023)
 9. Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2022
 10. Activitatea turistică a agențiilor de turism si turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2022
 11. Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2022
 12. Activitatea turistică a agențiilor de turism si turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2022
 13. Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2022
 14. Activitatea turistică a agențiilor de turism si turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2022
Serii de timp anuale
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
04.03.202414:00Banca de dateFrecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul IV 2023BNS
04.03.202414:00ComunicatFrecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Anul 2023BNS
04.03.202414:00Tabele ExcelFrecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Anul 2023BNS
04.03.202414:00Tabele ExcelNumărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul IV 2023BNS
04.03.202414:00Tabele ExcelNumărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul IV 2023BNS
07.03.202414:00Banca de dateCapacitatea structurilor de primire turistică Anul 2023BNS
15.03.202414:00Tabele ExcelNumărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Februarie 2024BNS
15.04.202414:00Tabele ExcelNumărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Martie 2024BNS
15.05.202414:00Tabele ExcelNumărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Aprilie 2024BNS
22.05.202414:00ComunicatActivitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor Ianuarie-martie 2024BNS
22.05.202414:00Tabele ExcelActivitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor din RM (16 tabele) Ianuarie-martie 2024BNS
31.05.202410:00ComunicatFrecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Ianuarie-martie 2024BNS
31.05.202414:00Tabele ExcelFrecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Ianuarie-martie 2024BNS
31.05.202414:00Tabele ExcelNumărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024BNS
31.05.202414:00Tabele ExcelNumărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024BNS
31.05.202414:00Banca de dateFrecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul I 2024BNS
07.06.202414:00Banca de dateFrecventarea structurilor de primire turistică Anul 2023BNS
14.06.202414:00Tabele ExcelNumărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Mai 2024BNS
15.07.202414:00Tabele ExcelNumărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Iunie 2024BNS
15.08.202414:00Tabele ExcelNumărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Iulie 2024BNS
 
 

Metadate, concepte și metodologii

Metadate de referinţă

 

Concepte și metodologii

 

Contacte