Situații financiare

În conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 și Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare”:

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități micro, sunt obligate să prezinte situații financiare și au opțiunea de a prezenta la alegere:

 • Situațiile financiare prescurtate (RSF prescurtat)
 • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau
 • Situațiile financiare complete (RSF1).

Toate entitățile sunt obligate să atașeze Nota explicativă  la Situațiile financiare.

 
            Situatii_financiare.png
 

Entitățile mici

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mici au opțiunea de a prezenta la alegere:

 • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1)
  sau
 • Situațiile financiare complete (RSF1).
Entitățile mijlocii și mari

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mijlocii și mari sunt obligate să prezinte:

 • Situațiile financiare complete  (RSF1),
  și
 • Raportul conducerii și raportul auditorului.

 

Organizațiile necomerciale
Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 154 din 09.12.2020.

Prezentarea situațiilor financiare

Situațiile financiare se semnează obligatoriu de către administratorul (conducătorul, directorul) entității raportoare.

În conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

 • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie);
 • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai).

Situațiile financiare se prezintă pe support de hârtie la organul teritorial de statistică sau online prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică.

Entitățile de interes public și alte entități care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) prezintă situațiile financiare doar pe suport de hârtie.

Informații de contact
Rapoartele financiare ale anilor precedenţi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER