Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
29.11.202214:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul III 2022 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.11.202214:00Comunicat Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul III 2022 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.11.202214:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul III 2022 Turism BNS
29.11.202214:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-septembrie 2022 Investiţii în active BNS
29.11.202214:00Comunicat Investiții in active imobilizate Ianuarie-septembrie 2022 Investiţii în active BNS
30.11.202214:00Comunicat Situația persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova Anul 2021 Protecţia socială a populaţiei BNS
30.11.202214:00Publicație Balanţa energetică a Republicii Moldova (în limbile română, rusă şi engleză) Anul 2021 Energetica BNS
02.12.202214:00Banca de date Șomeri Trimestrul III 2022 Ocupare și șomaj BNS
02.12.202214:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul III 2022 Ocupare și șomaj BNS
02.12.202214:00Comunicat Forţa de muncă Trimestrul III 2022 Ocupare și șomaj BNS
05.12.202210:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Octombrie 2022 Energetica BNS
05.12.202214:00Comunicat Subutilizarea forței de muncă Trimestrul III 2022 Ocupare și șomaj BNS
05.12.202214:00Banca de date Comunicații electronice Trimestrul III 2022 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
06.12.202214:00Comunicat Populația în afara forței de muncă Trimestrul III 2022 Ocupare și șomaj BNS
07.12.202214:00Comunicat Tinerii NEET Trimestrul III 2022 Ocupare și șomaj BNS
09.12.202214:00Publicație Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-septembrie 2022 Statistica generală BNS
12.12.202210:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum Noiembrie 2022 Indicii preţurilor de consum BNS
12.12.202210:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Noiembrie 2022 Indicii preţurilor de consum BNS
12.12.202214:00Comunicat Activitatea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic Anul de studii 2022/23 Învăţământ şi ştiinţă BNS
12.12.202214:00Banca de date Repartizarea salariaților conform mărimii salariului Septembrie 2022 Repartizarea salariaților conform mărimii salariului BNS
12.12.202214:00Comunicat Repartizarea salariaților conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie Septembrie 2022 Repartizarea salariaților conform mărimii salariului BNS
15.12.202210:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Octombrie 2022 Comerţ exterior BNS
15.12.202210:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-octombrie 2022 Comerţ exterior BNS
15.12.202214:00Comunicat Produsul intern brut Trimestrul III 2022 Conturi naţionale BNS
16.12.202214:00Publicație Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova (în limbile română şi rusă) Anul 2021 Mediul înconjurător BNS
16.12.202214:00Publicație Statistica teritorială (în limba română) Anul 2021 Statistica generală BNS
19.12.202210:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Noiembrie 2022 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.12.202210:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Noiembrie 2022 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.12.202214:00Comunicat Activitatea instituțiilor de învățământ superior Anul de studii 2022/23 Învăţământ şi ştiinţă BNS
19.12.202214:00Publicație Anuarul statistic al Republicii Moldova (în limbile română, rusă şi engleză) Anul 2021 Statistica generală BNS
20.12.202210:00Banca de date Indicii producției industriale Octombrie 2022 Industrie BNS
20.12.202210:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-octombrie 2022 Industrie BNS
20.12.202214:00Banca de date Export, import în/din fiecare ţară din celelalte ţări ale lumii ( cu excepţia CSI şi UE), pe grupe de mărfuri Anul 2021 (date definitive) Comerţ exterior BNS
20.12.202214:00Comunicat Cifra de afaceri în comerţ şi servicii Ianuarie-octombrie 2022 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.12.202214:00Banca de date Comerț interior de bunuri Octombrie 2022 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
21.12.202214:00Publicație Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în limbile română şi rusă, şi unele tabele în engleză) Anul 2021 Antreprenoriat BNS
22.12.202214:00Comunicat Demografia întreprinderilor Anul 2021 Antreprenoriat BNS
22.12.202214:00Publicație Anuarul statistic, Chișinău în cifre (în limbile română și rusă) Anul 2021 Statistica generală BNS
27.12.202214:00Comunicat Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general Anul de studii 2022/23 Învăţământ şi ştiinţă BNS
30.12.202214:00Banca de date Finanțe Trimestrul III 2022 Finanţe BNS