Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
12.12.202210:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum Noiembrie 2022 Indicii preţurilor de consum BNS
12.12.202210:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Noiembrie 2022 Indicii preţurilor de consum BNS
12.12.202214:00Banca de date Repartizarea salariaților conform mărimii salariului Septembrie 2022 Repartizarea salariaților conform mărimii salariului BNS
12.12.202214:00Comunicat Repartizarea salariaților conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie Septembrie 2022 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
12.12.202214:00Comunicat Activitatea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic Anul de studii 2022/23 Învăţământ şi ştiinţă BNS
15.12.202210:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-octombrie 2022 Comerţ exterior BNS
15.12.202210:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Octombrie 2022 Comerţ exterior BNS
15.12.202214:00Comunicat Produsul intern brut Trimestrul III 2022 Conturi naţionale BNS
16.12.202214:00Publicație Statistica teritorială (în limba română) Anul 2021 Statistica regională BNS
16.12.202214:00Publicație Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova (în limbile română şi rusă) Anul 2021 Mediul înconjurător BNS
19.12.202210:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Noiembrie 2022 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.12.202210:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Noiembrie 2022 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.12.202214:00Publicație Anuarul statistic al Republicii Moldova (în limbile română, rusă şi engleză) Anul 2021 Statistica generală BNS
19.12.202214:00Comunicat Activitatea instituțiilor de învățământ superior Anul de studii 2022/23 Învăţământ şi ştiinţă BNS
20.12.202210:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-octombrie 2022 Industrie BNS
20.12.202210:00Banca de date Indicii producției industriale Octombrie 2022 Industrie BNS
20.12.202214:00Banca de date Export, import în/din fiecare ţară din celelalte ţări ale lumii ( cu excepţia CSI şi UE), pe grupe de mărfuri Anul 2021 (date definitive) Comerţ exterior BNS
20.12.202214:00Banca de date Comerț interior de bunuri Octombrie 2022 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.12.202214:00Comunicat Cifra de afaceri în comerţ şi servicii Ianuarie-octombrie 2022 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
21.12.202214:00Publicație Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în limbile română şi rusă, şi unele tabele în engleză) Anul 2021 Antreprenoriat BNS
22.12.202214:00Publicație Anuarul statistic, Chișinău în cifre (în limbile română și rusă) Anul 2021 Statistica regională BNS
22.12.202214:00Comunicat Demografia întreprinderilor Anul 2021 Antreprenoriat BNS
27.12.202214:00Comunicat Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general Anul de studii 2022/23 Învăţământ şi ştiinţă BNS
29.12.202214:00Publicație Conturi naţionale și regionale (în limbile română și rusă) Anul 2021 Conturi naţionale BNS
30.12.202214:00Banca de date Finanțe Trimestrul III 2022 Finanţe BNS