Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
05.10.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali August 2023 Energetica BNS
06.10.202314:00Banca de date Managementul deșeurilor Anul 2022 Mediul înconjurător BNS
10.10.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Septembrie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
10.10.202310:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum Septembrie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
13.10.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări August 2023 Comerţ exterior BNS
17.10.202310:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-august 2023 Comerţ exterior BNS
19.10.202310:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Septembrie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.10.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Septembrie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.10.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri August 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
19.10.202314:00Banca de date Accidente rutiere Trimestrul III 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
19.10.202314:00Banca de date Infracțiuni Trimestrul III 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
19.10.202314:00Banca de date Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 octombrie 2023 Protecţia socială a populaţiei BNS
19.10.202314:00Banca de date Morbiditatea populației Trimestrul III 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
20.10.202310:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-august 2023 Industrie BNS
20.10.202310:00Banca de date Indicii producției industriale August 2023 Industrie BNS
20.10.202314:00Banca de date Export, import în/din fiecare ţară din spaţiul UE, pe ţări şi grupe de mărfuri Anul 2022 (date definitive) Comerţ exterior BNS
25.10.202314:00Comunicat Tendințe în evoluția economică Trimestrul IV 2023 Antreprenoriat BNS
30.10.202310:00Comunicat Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-septembrie 2023 Construcţii BNS
30.10.202310:00Banca de date Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-septembrie 2023 Construcţii BNS
30.10.202314:00Comunicat Activitatea agricolă Ianuarie-septembrie 2023 Agricultură BNS
30.10.202314:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură Ianuarie-septembrie 2023 Agricultură BNS
31.10.202314:00Banca de date Emisiile în aerul atmosferic Anul 2022 Mediul înconjurător BNS
03.11.202314:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul III 2023 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
03.11.202314:00Comunicat Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole Ianuarie-septembrie 2023 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
06.11.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Septembrie 2023 Energetica BNS
10.11.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Octombrie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
10.11.202310:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum Octombrie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
15.11.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Septembrie 2023 Comerţ exterior BNS
17.11.202310:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-septembrie 2023 Comerţ exterior BNS
17.11.202314:00Comunicat Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor Ianuarie-septembrie 2023 Turism BNS
20.11.202310:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-septembrie 2023 Industrie BNS
20.11.202310:00Banca de date Indicii producției industriale Septembrie 2023 Industrie BNS
20.11.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Septembrie 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.11.202314:00Comunicat Lucrări de construcţii Ianuarie-septembrie 2023 Construcţii BNS
20.11.202314:00Banca de date Lucrări de construcţii Ianuarie-septembrie 2023 Construcţii BNS
20.11.202314:00Banca de date Export, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul III 2023 Comerţ exterior BNS
21.11.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Octombrie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
21.11.202310:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Octombrie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
24.11.202310:00Comunicat Activitatea asigurătorilor Ianuarie-septembrie 2023 Finanţe BNS
24.11.202314:00Banca de date Locuințe date în exploatare Ianuarie-septembrie 2023 Construcţii BNS
24.11.202314:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-septembrie 2023 Activitatea de transport BNS
24.11.202314:00Comunicat Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-septembrie 2023 Activitatea de transport BNS
24.11.202314:00Banca de date Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul III 2023 Comerţ exterior BNS
28.11.202314:00Banca de date Ancheta Structurală Anuală Anul 2022 Antreprenoriat BNS
29.11.202314:00Comunicat Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul III 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.11.202314:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul III 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
30.11.202310:00Comunicat Investiții in active imobilizate Ianuarie-septembrie 2023 Investiţii în active BNS
30.11.202310:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-septembrie 2023 Investiţii în active BNS
30.11.202310:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul III 2023 Construcţii BNS
30.11.202314:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul III 2023 Turism BNS