Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
26.08.202414:00Comunicat Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților Anul 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.08.202414:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul II 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.08.202414:00Comunicat Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul II 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
30.08.202410:00Tabele Excel Rezultatele cercetării anuale "Câștigurile salariale și costul forței de muncă" Anul 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
30.08.202410:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul II 2024 Construcţii BNS
30.08.202410:00Tabele Excel Investiții în active imobilizate Ianuarie-iunie 2024 Investiţii în active BNS
30.08.202410:00Comunicat Investiții in active imobilizate Ianuarie-iunie 2024 Investiţii în active BNS
30.08.202414:00Tabele Excel Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Ianuarie-iunie 2024 Turism BNS
30.08.202414:00Comunicat Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Ianuarie-iunie 2024 Turism BNS
30.08.202414:00Tabele Excel Numărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul II 2024 Turism BNS
30.08.202414:00Tabele Excel Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul II 2024 Turism BNS
30.08.202414:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-iunie 2024 Investiţii în active BNS
30.08.202414:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul II 2024 Turism BNS
02.09.202414:00Publicație Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei (în limbile română şi engleză) Anul 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
02.09.202414:00Banca de date Comunicații electronice Trimestrul II 2024 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
03.09.202414:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul II 2024 Ocupare și șomaj BNS
03.09.202414:00Banca de date Șomeri Trimestrul II 2024 Ocupare și șomaj BNS
03.09.202414:00Comunicat Forţa de muncă, ocuparea şi şomajul Trimestrul II 2024 Ocupare și șomaj BNS
05.09.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Iulie 2024 Energetica BNS
09.09.202414:00Banca de date Educația și instruirea femeilor pe parcursul vieții Anul 2023 Statistica gender BNS
10.09.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum August 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
10.09.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul August 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
10.09.202410:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum August 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
10.09.202414:00Publicație Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-iunie 2024 Statistica regională BNS
10.09.202414:00Comunicat Subutilizarea forței de muncă Trimestrul II 2024 Ocupare și șomaj BNS
11.09.202414:00Banca de date Sănătatea femeilor Anul 2023 Statistica gender BNS
11.09.202414:00Banca de date Participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor Anul 2023 Statistica gender BNS
12.09.202414:00Comunicat Populația în afara forței de muncă Trimestrul II 2024 Ocupare și șomaj BNS
13.09.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-iulie 2024 Comerţ exterior BNS
13.09.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iulie 2024 Comerţ exterior BNS
13.09.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială Iulie 2024 Comerţ exterior BNS
13.09.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) August 2024 Turism BNS
16.09.202414:00Banca de date Minimul de existență Semestrul I 2024 Nivelul de trai al populaţiei BNS
16.09.202414:00Comunicat Produsul intern brut Trimestrul II 2024 Conturi naţionale BNS
16.09.202414:00Tabele Excel Resursele și utilizările PIB Trimestrul II 2024 Conturi naţionale BNS
17.09.202410:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-iulie 2024 Comerţ exterior BNS
17.09.202414:00Comunicat Tinerii NEET Trimestrul II 2024 Ocupare și șomaj BNS
19.09.202410:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale August 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.09.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale August 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.09.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 August 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.09.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități August 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.09.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Iulie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.09.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Iulie 2024 Industrie BNS
20.09.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Iulie 2024 Industrie BNS
20.09.202410:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-iulie 2024 Industrie BNS
20.09.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Iulie 2024 Industrie BNS
20.09.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Iulie 2024 Industrie BNS
20.09.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Iulie 2024 Industrie BNS
20.09.202414:00Banca de date Abilitarea economică a femeilor Anul 2023 Statistica gender BNS
25.09.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri curente) Anul 2023 Agricultura BNS