Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
19.07.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202410:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-mai 2024 Industrie BNS
19.07.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Mai 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
19.07.202414:00Tabele Excel Lucrări de construcții Anul 2023 Construcţii BNS
19.07.202414:00Banca de date Lucrări de construcţii Anul 2023 Construcţii BNS
22.07.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Iunie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
22.07.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Iunie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
22.07.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Iunie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
22.07.202410:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Iunie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
25.07.202410:00Comunicat Tendințe în evoluția economică Trimestrul III 2024 Antreprenoriat BNS
25.07.202414:00Banca de date Învățământ, indicatori principali Anul 2023 Învăţământ şi ştiinţă BNS
25.07.202414:00Comunicat Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii Anul 2023 Antreprenoriat BNS
25.07.202414:00Tabele Excel Indicatori vizând activitatea întreprinderilor mici și mijlocii (10 tabele) Anul 2023 Antreprenoriat BNS
25.07.202414:00Banca de date Antreprenoriat - surse de date administrative Anul 2023 Antreprenoriat BNS
26.07.202414:00Tabele Excel Valoarea producției fabricate pe tipuri de activități economice în prețuri curente Anul 2023 Industrie BNS
26.07.202414:00Comunicat Industria Republicii Moldova Anul 2023 Industrie BNS
26.07.202414:00Banca de date Valoarea producției fabricate și livrate Anul 2023 Industrie BNS
26.07.202414:00Banca de date Statistica produselor Anul 2023 Industrie BNS
26.07.202414:00Tabele Excel Valoarea producției fabricate pe tipuri de activități economice în profil teritorial Anul 2023 Industrie BNS
26.07.202414:00Tabele Excel Circulația principalelor tipuri de produse industriale Anul 2023 Industrie BNS
26.07.202414:00Tabele Excel Producția în expresie naturală pe tipuri de produse Anul 2023 Industrie BNS
29.07.202414:00Tabele Excel Suprafețele culturilor de toamnă compromise și suprafețele culturilor de primăvară semănate Anul 2024 Agricultura BNS
29.07.202414:00Tabele Excel Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului (108 tabele) Anul 2024 Agricultura BNS
30.07.202410:00Comunicat Activitatea agricolă Ianuarie-iunie 2024 Agricultura BNS
30.07.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură Ianuarie-iunie 2024 Agricultura BNS
30.07.202414:00Banca de date Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-iunie 2024 Construcţii BNS
30.07.202414:00Comunicat Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-iunie 2024 Construcţii BNS
31.07.202414:00Tabele Excel Investiții în active imobilizate Anul 2023 Investiţii în active BNS
31.07.202414:00Tabele Excel Locuințe date în exploatare Anul 2023 Construcţii BNS
31.07.202414:00Banca de date Locuințe date în exploatare Anul 2023 Construcţii BNS
31.07.202414:00Banca de date Investiții în active imobilizate Anul 2023 Investiţii în active BNS
05.08.202414:00Tabele Excel Persoane în vârstă de 18 ani și peste cu dizabilitate Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 iulie 2024 Protecţia socială a populaţiei BNS
05.08.202414:00Banca de date Morbiditatea populației Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Comunicat Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole Ianuarie-iunie 2024 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
05.08.202414:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul II 2024 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
05.08.202414:00Banca de date Persoane cu dizabilități Anul 2023 Protecţia socială a populaţiei BNS
05.08.202414:00Banca de date Întreruperi de sarcină Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Cheltuieli pentru ocrotirea sănătății Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Tabele Excel Copii în vârstă de 0-17 ani cu dizabilitate Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Morbiditatea populației Trimestrul II 2024 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Protecția socială a populației La 1 ianuarie 2024 Protecţia socială a populaţiei BNS
05.08.202414:00Banca de date Resursele ocrotirii sănătății Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Imunizarea copiilor Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
06.08.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Iunie 2024 Energetica BNS
09.08.202414:00Banca de date Statistici pe termen scurt vizând demografia întreprinderilor (Numărul întreprinderilor înregistrate și numărul de unități juridice care au început procedura de declarare a falimentului) Trimestrul II 2024 Antreprenoriat BNS