Comunicate

Resetare
Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul III 2022

NOUTinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul III 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul III 2022, numărul tinerilor care formează grupul NEET în vârstă de 15-24 ani a constituit 45,3 mii, de 15-29 ani – 118,0 mii și a tinerilor în vârstă de 15-34 ani - 192,5 mii persoane.

338
Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul III 2022

NOUPopulația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul III 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul III 2022 populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1228,3 mii de persoane, fiind în creștere cu 1,3% față de trimestrul III 2021.

454
Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul III 2022

NOUSubutilizarea forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul III 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul III 2022, forța de muncă subutilizată în vârstă de 15 ani și peste a constituit 45,1 mii persoane, fiind în descreștere cu 11,7% față de trimestrul III 2021 și cu 33,0% față de trimestrul III 2020.

526
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2022

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2022

Biroul Național de Statistică informează că conform rezultatelor Anchetei forței de muncă în trimestrul III 2022 forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 901,8 mii de persoane, fiind în descreștere cu 0,7% față de trimestrul III 2021.

1118
Persoanele cu dizabilităţi în Republica Moldova în anul 2021

Persoanele cu dizabilităţi în Republica Moldova în anul 2021

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 3 decembrie, Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia persoanelor cu dizabilităţi în anul 2021.

1276
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul III 2022

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul III 2022

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul III 2022 câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile cu 4 și mai mulți salariați din sectorul real al economiei și la instituțiile bugetare, a constituit 10648,1 lei, față de trimestrul III 2021, fiind în creștere în valoare nominală cu 16,0%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum) – în descreștere cu 13,4%.

2114
Investiții în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2022

Investiții în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2022 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 19,5 miliarde de lei sau cu 9,2% mai puțin față de ianuarie-septembrie 2021.

1015
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2022

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 259,1 mii de turiști sau de 2,1 ori mai mult față de ianuarie-septembrie anul precedent.

824
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2022

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 primele brute subscrise au constituit 1820,5 mil. lei, fiind în creștere cu 26,5% față de primele brute subscrise în ianuarie-septembrie 2021. Despăgubirile și indemnizațiile de asigurare plătite în ianuarie-septembrie 2022 au însumat 628,3 mil. lei și s-au majorat cu 32,5% față de achitările efectuate în perioada respectivă a anului 2021.

865
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-septembrie 2022

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2022 cu transportul public au fost transportați 173,6 milioane pasageri, în creștere cu 19,8% față de perioada corespunzătoare din anul precedent.

837
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna octombrie 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna octombrie 2022

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna octombrie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de septembrie curent cu 3,7%, față de decembrie 2021 – cu 23,3% și în comparație cu octombrie 2021 – cu 34,9%.

944
Lucrări de construcții executate în ianuarie-septembrie 2022

Lucrări de construcții executate în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul III 2022 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 26,3%, ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumelor lucrărilor de construcții noi cu 25,1%, reparații capitale cu 46,6%, volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 6,1%, volumul altor lucrări de construcții cu 32,0%.

997
Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 2022

Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2022, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,4%.

1100
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 2022

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 367,5 mii de turiști și excursioniști sau cu 39,1% mai mult față de ianuarie-septembrie 2021.

1087
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna septembrie și în ianuarie-septembrie 2022

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna septembrie și în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 exporturile de mărfuri au însumat 3277,6 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 55,8% comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021 și importurile de mărfuri au însumat 6736,0 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021, cu 32,7%.

1376
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în luna septembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a micșorat cu 6,6% faţă de luna precedentă și cu 4,2% comparativ cu luna septembrie 2021.

921
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2022

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 au crescut cu 2,62%. Prețurile medii de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 27,95%, inclusiv la produse alimentare cu 29,17%, mărfuri nealimentare cu 18,85% și la servicii prestate populaţiei cu 40,16%.

2527
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2022

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a constituit 118,6%.

1289
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2022

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 s-au eliberat 2446 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în scădere cu 25,4% față de ianuarie-septembrie 2021.

1657
Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 2022

Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2022, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 28176,9 mil. lei, constituind 81,7% faţă de perioada respectivă a anului 2021. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 23,5% și a producției animaliere - cu 5,9%.

2273
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-august 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-august 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna august 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntu în prețuri comparabile s-a majorat cu 6,5% faţă de luna precedentă, dar s-a micțorat cu 4,5% comparativ cu luna august 2021.

2337
Activitatea industriei în ianuarie-august 2022

Activitatea industriei în ianuarie-august 2022

Biroul Național de Statistică informează că în luna august 2022, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,4%. Majorarea producției în august 2022 față de luna august 2021 a fost determinată de creșteri în industria prelucrătoare cu +2,7% și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu +0,6%.

2349
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna septembrie 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna septembrie 2022

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna septembrie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de august curent cu 0,4%, față de decembrie 2021 – cu 18,9% și în comparație cu septembrie 2021 – cu 30,4%.

1746
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna august și în ianuarie-august 2022

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna august și în ianuarie-august 2022

Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2022 au avut o valoare de 329,4 milioane dolari SUA, cu 2,6% mai puțin, în raport cu luna iulie 2022 și cu 39,4% mai mult, comparativ cu luna august 2021.

1748
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2022

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna septembrie 2022 faţă de luna august 2022 au crescut cu 1,43%. Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1,74%, la mărfurile nealimentare cu 0,86% și la serviciile prestate populației cu 1,84%

2444
Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2021

Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2021

Biroul Național de Statistică prezintă datele statistice cu privire la Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2021. Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor reprezintă o sinteză de indicatori, care caracterizează intrările și utilizările principalelor produse agricole.

811
Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2021

Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2021

Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor vârstnice, care este marcată anual la 1 octombrie, Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia vârstnicilor, conform datelor disponibile pentru anul 2021 și 2022.

807
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna august 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna august 2022

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna august 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de iulie curent cu 0,6%, față de august 2021 – cu 30,2% și față de decembrie 2021 – cu 18,5%.

209
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iulie 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iulie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a micșorat cu 0,8% faţă de luna precedentă şi cu 6,3% comparativ cu luna iulie 2021.

243
Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2022

Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iulie 2022, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 14,4%. Reducerea producției în iulie 2022 față de luna iulie 2021 a fost determinată de decreșteri în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,2%, 14,1% și 0,1%.

181
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY