Comunicate

Resetare
Populația în afara forței de muncă în trimestrul I 2024

NOUPopulația în afara forței de muncă în trimestrul I 2024

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în trimestrul I 2024: populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1102,9 mii de persoane, fiind în descreștere cu 3,5% față de trimestrul I 2023; rata de inactivitate a populației de 15 ani și peste a înregistrat valoarea de 55,2%, fiind în descreștere cu 0,3 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I.

124
Subutilizarea forței de muncă în trimestrul I 2024

NOUSubutilizarea forței de muncă în trimestrul I 2024

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă” în trimestrul I 2024: rata de subutilizare a forței de muncă a fost de 10,1%, cu 2,7 puncte procentuale mai puțin față de trimestrul respectiv al anului 2023.

219
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2024

NOUIndicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2024

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în mai 2024 s-au majorat față de: luna aprilie 2024 cu circa 0,2%; luna decembrie 2023 cu circa 4,0%; luna mai 2023 (în ultimele 12 luni) cu 3,3%.

403
Numărul populației cu reședință obișnuită pe sexe, grupe de vârstă și în profil teritorial la 1 ianuarie 2024

NOUNumărul populației cu reședință obișnuită pe sexe, grupe de vârstă și în profil teritorial la 1 ianuarie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, numărul populației cu reședință obișnuită la 01.01.2024, conform datelor provizorii, a constituit 2423,3 mii persoane, fiind în scădere cu cca 69,0 mii persoane (cu 2,8%) față de începutul anului precedent.

805
Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2024

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2024

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în trimestrul I 2024: forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 896,5 mii de persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de trimestrul I 2023; populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 856,8 mii de persoane, în descreștere cu 1,0% față de trimestrul I 2023; rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,4%, fiind mai mică cu 1,1 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I 2023 (5,5%).

584
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 2024

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2024: câștigul salarial mediu lunar brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 13170,3 lei, fiind în creștere cu 14,7% față de trimestrul I 2023 și cu 1,7% mai mic față de trimestrul IV 2023.

797
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2024

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024, comparativ cu perioada respectivă a anului 2023, structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 31,8% și, respectiv, cu 6,5%.

403
Investiții în active imobilizate în ianuarie-martie 2024

Investiții în active imobilizate în ianuarie-martie 2024

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2024 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 5,0 miliarde lei, în descreștere cu 2,8% (în prețuri comparabile) față de ianuarie-martie 2023, din care investiții în imobilizări corporale în valoare de 4,8 miliarde lei (în descreștere cu 4,2%) și investiții în imobilizări necorporale în valoare de 0,2 miliarde lei (în creștere cu 38,1%).

347
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2023

Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează, că la 1 ianuarie 2024, numărul copiilor de 0-17 ani în Republica Moldova a constituit 508,7 mii2, sau 21,0% din numărul total al populației cu reședință obișnuită.

951
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în anul 2023

Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, lungimea totală a apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei a constituit 20,8 mii km și, comparativ cu anul precedent, s-a extins cu 3,5% sau 630,2 km de rețele noi construite (cu 84,8 km în mediu urban și 545,4 km în mediul rural).

671
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2023

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, numărul de decese înregistrate, în anul 2023, conform datelor provizorii, a fost de 33,7 mii, fiind în descreștere, cu 2,5 mii (sau cu 6,8%) față de anul 2022.

750
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2024

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 comparativ cu ianuarie-martie 2023: transportul public de pasageri a înregistrat creșteri în ce privește numărul de pasageri transportați (+10,6%) și parcursul pasagerilor (+4,0%); transportul de mărfuri a înregistrat scăderi atât la volumul de mărfuri transportate (-0,4%), cât și la parcursul mărfurilor (-3,2%).

791
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2024

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că companiile de asigurări în ianuarie-martie 2024 față de perioada respectivă a anului trecut: au încasat prime brute subscrise cu 0,7% mai mult;au plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare cu 9,2% mai mult.

704
Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în ianuarie-martie 2024

Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 numărul de vizitatori (turiști și excursioniști), participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori a constituit 54,4 mii persoane (cu 22,3% mai mult față de ianuarie-martie 2023), din care: turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară) a înregistrat 7,8 mii persoane (+53,3% față de ianuarie-martie 2023); turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) - 30,6 mii persoane (+7,6%);turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării, în scop turistic) – 16,0 mii persoane (+46,0%).

1226
Indicii prețurilor producției industriale în luna aprilie 2024

Indicii prețurilor producției industriale în luna aprilie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2024 prețurile producătorului în industrie: s-au majorat cu 0,1% față de luna martie curent; s-au redus cu 1,5% de la începutul anului curent și cu 3,5% comparativ cu luna aprilie 2023.

936
Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2024

Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024, volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de aceeași perioadă a anului 2023 cu 6,3% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii volumului lucrărilor de construcții noi (-5,8%), a volumului lucrărilor de reparații capitale (-32,8%) și a volumului altor lucrări de construcții (-35,6%). Totodată, în perioada analizată a crescut cu 37,0% volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente, față de ianuarie-martie 2023.

896
Activitatea industriei în martie 2024

Activitatea industriei în martie 2024

Biroul Național de Statistică informează, că: în luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 producția industrială (serie brută) s-a micșorat cu 0,6%; în ianuarie-martie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 2,2%.

847
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2024 și în ianuarie-martie 2024

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2024 și în ianuarie-martie 2024

Exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2024 au avut o valoare de 320,5 milioane dolari SUA, cu 2,1% mai puțin, în raport cu luna februarie 2024 și cu 16,7% mai puțin, comparativ cu luna martie 2023. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2024 au constituit 779,1 milioane dolari SUA, cu 3,6% mai mult, față de luna februarie 2024 și cu 5,1% mai puțin, comparativ cu luna martie 2023.

3180
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului pe medii, în anul 2023

Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului pe medii, în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, numărul născuților-vii3 a constituit 24,0 mii persoane, fiind în descreștere cu cca 3,0 mii copii (sau cu 11,0%) comparativ cu anul 2022. Din numărul copiilor născuți-vii, 50,9% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 104 băieți la 100 fete.

1264
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2024

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în aprilie 2024 s-au majorat față de: luna martie 2024 cu circa 1,8%; luna decembrie 2023 cu circa 3,8%;luna aprilie 2023 (în ultimele 12 luni) cu 3,5%.

1857
Infrastructura străzilor din localitățile urbane în anul 2023

Infrastructura străzilor din localitățile urbane în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2023: suprafața spațiilor verzi în localitățile urbane a constituit 6,6 mii ha (la nivelul anului 2022), municipiul Chișinău deținând cea mai mare suprafață a spațiilor verzi (66,4%); lungimea porțiunilor de străzi orășenești iluminate a constituit 3,4 mii km, sau cu 1,3% mai mare în comparație cu anul 2022.

1271
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2023

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023: au activat 21 școli doctorale (la nivelul anului 2022); numărul de doctoranzi a constituit 1,5 mii de persoane, fiind în descreștere cu 0,1 mii de persoane (sau cu 6,1%) comparativ cu anul precedent; 10 instituții de învățământ superior dispuneau de programe de postdoctorant (la nivelul anului 2022).

1384
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2024

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2024

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2024 față de perioada respectivă a anului 2023 s-au redus cu 20,4%, inclusiv: prețurile la produsele vegetale s-au micșorat în medie cu 26,5%; prețurile la produsele animaliere s-au micșorat în medie cu 0,6%.

1127
Contravenții constatate în anul 2023

Contravenții constatate în anul 2023

Biroul Național de Statistică comunică că în anul 2023, au fost constatate 730,7 mii de contravenții sau cu 45,5 mii (+6,6%) mai multe comparativ cu anul 2022. În medie la 1000 de locuitori au revenit 268 de decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale.

1446
Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2024

Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2024

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 comparativ cu perioada respectivă a anului 2023 producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 11,6% (în preţuri comparabile): producţia animalieră a crescut cu 11,7%; producţia vegetală a crescut cu 7,8%.

1441
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2024

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 au fost eliberate 776 de autorizații de construire, în descreștere cu 5,6% față de ianuarie-martie 2023, din care: 541 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-4,2%); 235 de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (-8,6%).

926
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2023

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul precedent, în entitățile care au desfășurat activitatea de cercetare-dezvoltare: au activat în domeniul dat cu 9 la sută mai puțini salariați; s-au cheltuit pentru activitatea nominalizată cu 40,9 milioane lei mai mult (sau cu 6,5%),  înregistrând cca 0,22% din PIB  (în anul 2022 – 0,23%).  

866
Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul II 2024

Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul II 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură, potrivit opiniei managerilor, în trimestrul II 2024 se estimează: relativă stabilitate a veniturilor din vânzări și a numărului de salariați; creștere moderată a activității economice și a prețurilor produselor și mărfurilor, în special în industria prelucrătoare.

1226
Activitatea industriei în februarie 2024

Activitatea industriei în februarie 2024

Biroul Național de Statistică informează: în luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 10,0%; în ianuarie-februarie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 3,8%.

1285
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2023

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul precedent: au activat același număr de 1479 instituții de educație timpurie; numărul de copii înscriși în instituțiile de educație timpurie s-a micșorat cu 3,8 mii de copii (sau cu 2,8%).

1346
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Participă la recensământ!