Comunicate

Resetare
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2024

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în februarie 2024 s-au majorat față de: luna ianuarie 2024 cu circa 0,7%; luna decembrie 2023 cu circa 1,5%; luna februarie 2023 (în ultimele 12 luni) cu 4,3%.

2507
Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Biroul Naţional de Statistică prezintă portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în baza datelor disponibile.

2410
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2023

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului la produsele agricole în anul 2023 față de anul 2022 s-au redus cu 17,8%, inclusiv: prețurile la produsele vegetale s-au micșorat în medie cu 22,2%; prețurile la produsele animaliere s-au majorat în medie cu 2,7%.

1698
Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2023

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în trimestrul IV 2023: forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 919,6 mii de persoane, fiind în creștere cu 1,8% față de trimestrul IV 2022; populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 874,7 mii de persoane, în creștere cu 1,4% față de trimestrul IV 2022; rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,9%, fiind mai mare cu 0,3 p.p. față de nivelul trimestrului IV 2022 (4,6%).

1915
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2023

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul 2022 în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare s-au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 17,2% și, respectiv cu 5,1%.

1801
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2023

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul IV 2023: câștigul salarial mediu lunar brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 13401,1 lei, fiind în creștere cu 16,1% față de trimestrul IV 2022 și cu 8,4% față de trimestrul III 2023; indicele câștigului salarial real (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), față de trimestrul IV 2022, a fost de 110,3%, astfel, câștigul salarial s-a majorat în termeni reali cu 10,3%.

2967
Nivelul infracționalității în Republica Moldova în anul 2023

Nivelul infracționalității în Republica Moldova în anul 2023

În anul 2023, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 24,0 mii infracțiuni, în scădere cu 10,4% comparativ cu anul 2022 și cu 24,3% comparativ cu anul 2019. Rata infracționalității, în anul 2023, a constituit 96 infracțiuni la 10 mii locuitori (la nivelul anului precedent), comparativ cu 120 infracțiuni în anul 2019.

2554
Investiții în active imobilizate în anul 2023

Investiții în active imobilizate în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform datelor preliminare, în anul 2023 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 32,2 miliarde lei, în descreștere cu 1,0% (în prețuri comparabile) față de anul 2022, din care investiții în imobilizări corporale în valoare de 31,1 miliarde lei (în descreștere cu 1,7%) și investiții în imobilizări necorporale în valoare de 1,1 miliarde lei (în creștere cu 26,9%).

1475
Activitatea agricolă în anul 2023

Activitatea agricolă în anul 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2023 comparativ cu anul 2022 producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 23,6% (în preţuri comparabile). Totodată: producţia vegetală a crescut cu 35,1%; producţia animalieră a scăzut cu 1,9%.

2721
Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2023

Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 comparativ cu anul 2022: transportul public de pasageri a înregistrat creșteri în ce privește numărul de pasageri transportați (+11,0%) și parcursul pasagerilor (+9,3%); transportul de mărfuri a înregistrat scăderi atât la volumul de mărfuri transportate (-5,1%) cât și la parcursul mărfurilor (-3,9%).

1895
Lucrări de construcții executate în anul 2023

Lucrări de construcții executate în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de anul 2022 cu 2,5% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii volumului lucrărilor de construcții noi (-14,2%) și a celui de întreținere și reparații curente (-12,0%). Volumul lucrărilor de reparații capitale și volumul altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) au crescut în perioada analizată cu 40,4% și, respectiv, cu 17,0% față de anul 2022.

1780
Activitatea industriei în anul 2023

Activitatea industriei în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează: în luna decembrie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 1,1%; în anul 2023 comparativ cu anul precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 3,6%.

1731
Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în anul 2023

Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de vizitatori (turiști și excursioniști), participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori, cu 5,6% față de anul 2022 și a constituit 503,7 mii persoane, din care: turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară) a înregistrat 43,6 mii persoane (+50,3% față de anul 2022); turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) - 362,4 mii persoane (+11,7%); turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării, în scop turistic) – 97,7 mii persoane (-21,0%).

2481
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna decembrie 2023 și în anul 2023 pe ansamblu

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna decembrie 2023 și în anul 2023 pe ansamblu

Exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2023 au avut o valoare de 311,3 milioane dolari SUA, cu 17,9% mai puțin, în raport cu luna noiembrie 2023 și cu 10,3% mai puțin, comparativ cu luna decembrie 2022. În anul 2023 exporturile de mărfuri au însumat 4048,6 milioane dolari SUA , valoare mai mică cu 6,5%, comparativ cu cea înregistrată în anul 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2023 au constituit 810,0 milioane dolari SUA, cu 9,9% mai mult, față de luna noiembrie 2023 și cu 7,3% mai puțin, comparativ cu luna decembrie 2022.

3692
 Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2024

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în ianuarie 2024 s-au majorat față de: luna decembrie 2023 cu circa 0,8%; luna ianuarie 2023 (în ultimele 12 luni) cu 4,6%.

2883
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 2023

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 au fost eliberate 3,4 mii de autorizații de construire, în creștere cu 0,6% față de anul 2022, din care: 2,3 mii de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-2,1%); 1,2 mii de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+6,3%).

2749
Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul I 2024

Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul I 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură realizate în trimestrul IV 2023, potrivit opiniei managerilor, în trimestrul I 2024 se estimează: relativă stabilitate a activității economice și a numărului de salariați; creștere moderată a prețurilor produselor și mărfurilor, în special în construcții; scădere moderată a veniturilor din vânzări.

3326
Indicii prețurilor producției industriale în luna decembrie 2023

Indicii prețurilor producției industriale în luna decembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2023 prețurile producătorului în industrie: au crescut cu 0,2% față de luna noiembrie curent și au crescut cu 1,4% față de decembrie 2022.

3058
Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează: în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,1%; în ianuarie-noiembrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 4,1%.

2840
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna noiembrie 2023 și în ianuarie-noiembrie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna noiembrie 2023 și în ianuarie-noiembrie 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2023 au avut o valoare de 379,1 milioane dolari SUA, cu 10,9% mai mult, în raport cu luna octombrie 2023 și cu 6,7% mai mult, comparativ cu luna noiembrie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2023 au constituit 732,2 milioane dolari SUA, cu 2,6% mai mult, față de luna octombrie 2023 și cu 14,7% mai puțin, comparativ cu luna noiembrie 2022.

4341
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2023 și în anul 2023

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2023 și în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că prețurile medii de consum în luna decembrie 2023: s-au diminuat față de luna noiembrie 2023 cu circa 0,4%; s-au majorat față de decembrie 2022 (în ultimele 12 luni) cu circa 4,2%.

5087
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2023/24

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2023/24

Biroul Național de Statistică informează că, în învățământul primar și secundar general la începutul anului de studii 2023/24 activau 1201 instituții, dintre care 87 de școli primare, 761 de gimnazii, 344 de licee, 7 școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică și 2 școli serale.

4384
Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2021

Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 numărul întreprinderilor active a constituit 38,3 mii întreprinderi, sau cu 4,2% mai mult față de anul 2020.

4541
Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova, în anii 2021-2022

Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova, în anii 2021-2022

Biroul Național de Statistică informează că în perioada 2021-2022: ponderea întreprinderilor inovatoare în total întreprinderi a constituit 11,4%, față de 12,6% în anii 2019-2020; cea mai mare pondere în total întreprinderi inovatoare au înregistrat-o întreprinderile din industria prelucrătoare, constituind 46,2% din numărul total de întreprinderi inovatoare; ponderea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare a constituit 89,8% din numărul total de întreprinderi inovatoare.

3934
Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2023

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează: în luna octombrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 8,1%; în ianuarie-octombrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 3,9%.

3312
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2023/24

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2023/24

Biroul Național de Statistică informează că, în anul de studii 2023/24: rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 21 de unități; la începutul anului de studii, în instituțiile de învățământ superior erau înscriși 56,5 mii de studenți, din care 42,1 mii la ciclul I – studii superioare de licență, 9,5 mii la ciclul II – studii superioare de master și 4,9 mii la studii superioare integrate; în instituțiile de învățământ superior au fost înmatriculate 14,7 mii de persoane la ciclul I (inclusiv studii superioare integrate) și 5,0 mii de persoane la ciclul II.

3927
Indicii prețurilor producției industriale în luna noiembrie 2023

Indicii prețurilor producției industriale în luna noiembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna noiembrie 2023 prețurile producătorului în industrie: au rămas la nivelul lunii octombrie curent; au crescut cu 1,1% de la începutul anului curent și cu 2,5% comparativ cu luna noiembrie 2022.

2653
Tinerii NEET în trimestrul III 2023

Tinerii NEET în trimestrul III 2023

Biroul Național de Statistică informează că numărul total al tinerilor care formează grupul NEET în vârstă de 15-34 ani a constituit 167,1 mii de persoane, în vârstă de 15-24 ani - 38,5 mii de persoane, de 15-29 ani – 100,3 mii de persoane.

1688
Produsul Intern Brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2023

Produsul Intern Brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut: în trimestrul III 2023 a înregistrat o creștere cu 2,6% pe seria brută și cu 3,4% pe seria ajustată sezonier față de trimestrul III 2022; în ianuarie-septembrie 2023 a înregistrat o descreștere cu 0,4% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022.

2807
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna octombrie 2023 și în ianuarie-octombrie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna octombrie 2023 și în ianuarie-octombrie 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2023 au avut o valoare de 341,8 milioane dolari SUA, cu 1,8% mai puțin, în raport cu luna septembrie 2023 și cu 2,9% - comparativ cu luna octombrie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2023 au constituit 713,7 milioane dolari SUA, cu 1,6% mai mult, față de luna septembrie 2023 și cu 5,0% mai puțin, comparativ cu luna octombrie 2022.

1821
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Participă la recensământ!