Carieră la BNS

Biroul Național de Statistică oferă posibilitatea absolvenților facultăților cu profil economic, statistic, econometrie, matematică, tehnologia informației, relații internaționale sau jurisprudență pentru a fi angajați în câmpul muncii.

Angajăm persoane în calitate de funcționari publici, operatori de teren sau posturi de deservire tehnică, procedura de angajare fiind efectuată în conformitate cu legislația în vigoare, în funcţie de tipurile de posturi vacante, în bază de concurs și interviu de angajare, iar selectarea personalului este ghidată de principiile: competiție, obiectivitate, transparență, diversitate, meritocrație.

BNS îndeamnă pe toți cei care au interesul de angajare și dețin abilități de lucru în echipă, comunicare eficientă, creativitate și spirit de inițiativă, responsabilitate, flexibilitate să aplice pentru oportunitatea de a fi angajat în echipa BNS.

Urmăriți pagina web a BNS pentru a fi la curent cu noile funcții vacante apărute pe măsura disponibilității acestora.

Funcțiile vacante la BNS
Procedura de angajare

Încadrarea în funcții publice se efectuează în bază de concurs ce presupune etapele de:

 1. recepționare a documentelor candidaților;

 2. proba scrisă (doar pentru funcțiile publice);

 3. interviul de angajare.

Pentru a participa la concurs, persoanele trebuie să îndeplinească o serie de condiții stabilite de Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, după cum urmează:

Condiții generale pentru ocuparea funcției publice:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;

 • cunoaște limba de stat;

 • studiile necesare pentru postul în care urmează a fi angajat;

 • cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office (în special Excel);

 • este aptă din punct de vedere al stării sănătăţii;

 • nu are antecedente penale;

 • nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;

 • să nu posede calitatea de membru al unui partid politic.

Condiții generale pentru ocuparea funcției de operator de teren:

 • abilități de utilizare a tabletei (sau smartphone);

 • orientare bună în teren;

 • abilități de comunicare și prezentare;

 • cunoașterea limbii române și ruse – cel puțin nivel mediu (ambele limbi);

 • obișnuit cu munca sistematică și respectarea strictă a limitelor de timp, aferente transmiterii informației.

Pentru celelalte categorii de personal de deservire tehnică angajarea se efectuează dacă sunt îndeplinite condițiile necesare de a ocupa postul vacant și a îndeplini sarcinile specifice.

Documente ce urmează a fi prezentate
 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Procesul de selecție pentru posturile și funcțiile publice vacante se finalizează cu angajarea, în dependență de rezultatele obținute de candidat. Angajarea în cadrul BNS se face oficial, respectându-se legislația muncii în vigoare și toate garanțiile sociale, inclusiv posibilitățile de promovare și dezvoltare a carierei profesionale.

BNS oferă
 • loc de muncă stabil, cu program de 8 ore pe zi, 40 de ore/săptămână;
 • salariu motivant, pachet social deplin;
 • oportunități de dezvoltare și creștere profesională,
 • posibilitatea de a interacționa cu diverși specialiști și experți din țară cât și de peste hotare.
Stagiul de practică la BNS

Biroul Național de Statistică oferă oportunitatea de a desfășura un stagiu de practică în cadrul instituțiilor studenților/masteranzilor specializați în domeniul statistic, economic, relații internaționale sau alte domenii relevante.

În vederea determinării domeniului de interes, organigrama BNS o găsiți aici.

Experiența la BNS este unică cu posibilitatea de a urmări la consolidarea cunoștințelor teoretice și formarea abilităților practice ale studenților/materanzilor.

Avantajele programului de practică:

 • acumularea de noi cunoștințe prin prisma domeniului statistic național;
 • aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice studiate în cadrul programului de studii al instituțiilor de învățământ;
 • oportunitatea de angajare în cadrul Biroului Național de Statistică, în conformitate cu prevederile legale;
 • oportunitatea de a face parte dintr-un colectiv mare, prietenos, deschis spre comunicare.

Stagiile de practică la Biroul Național de Statistică găsiți aici.

Date de contact

Mai multe detalii puteți afla la nr. de telefon: 067770817 sau 067770678, sau expediind un email la adresa: resurse.umane@statistica.gov.md cu subiectul ,,Doresc să mă angajez la BNS” sau „Stagiu de practică la BNS”.

Pentru informații suplimentare privind funcția de operator de interviu telefonați la nr. de telefon: 067 770 028 sau 067 770 677.

Noutăți


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER