Statistici experimentale

Prezentare generală

Nevoile de informații noi și în continuă creștere ale numeroaselor părți interesate pun Biroul Național de Statistică în situația de a-și consolida potențialul informațional, inclusiv prin producerea de statistici experimentale. Statisticile experimentale reprezintă inovații în procesul de producție statistică. Ele sunt obținute în bază de surse și metode noi, astfel încât să răspundă nevoilor utilizatorilor în timp util.

Statisticile experimentale sunt statistici noi, inovative, aflate în proces de dezvoltare, inclusiv în faza de evaluare. Metodele și sursele de date utilizate la elaborarea statisticilor experimentale pot fi schimbate pe parcursul procesului de perfecționare a metodologiei în baza experiențelor obținute, inclusiv în rezultatul reacției inverse, sugestiilor parvenite de la utilizatori. Ele sunt dezvoltate și publicate pentru a informa utilizatorii despre rezultatele obținute pe parcursul elaborării statisticilor noi, inovative, care se află la etapa de elaborare și testare, precum și pentru a implica utilizatorii, alte părți interesate în evaluarea necesității și calității lor la o etapă timpurie de dezvoltare. Scopul final e dezvoltarea cu succes a statisticilor noi astfel, încât acestea să satisfacă cerințelor față de statisticile oficiale, în conformitate cu exigențele Codului de Practici al Statisticii Europene.

Abordări de dezvoltare

Testarea statisticilor experimentale oferă producătorilor posibilitatea de a înțelege mai bine calitatea lor, inclusiv a aspectelor ce țin de acuratețe și fiabilitate, precum și valoarea acestora. Utilizatorii au un rol central în acest proces – fără implicarea lor, producătorii nu vor avea o înțelegere deplină a utilității statisticilor.

Concluzia dezvoltării de noi statistici va fi trasă de către producător în baza unuia dintre aceste trei rezultate:

  1. Statisticile sunt de o calitate și o valoare suficientă pentru a fi utilizate într-un mod semnificativ și, astfel, vor putea fi publicate ca statistici oficiale.
  2. Statisticile sunt de o calitate insuficientă sau nu satisfac nevoile utilizatorilor și, astfel, producerea acestora va fi oprită.
  3. Nu există suficiente dovezi pentru a ajunge la o anumită concluzie sau este nevoie de o perfecționare suplimentară – producătorii ar putea continua dezvoltarea ulterioară și vor prezenta clar direcția și amploarea testărilor ulterioare.

Când BNS va deține destule dovezi asupra faptului că statisticile experimentale sunt relevante și utile, precum și corespund cerințelor minime de calitate, acestea, la decizia instituției, vor fi diseminate drept statistici oficiale, fiind de regulă, lansate în procesul de producție pe bază regulată.

Eticheta „statistici experimentale”, vis-à-vis de un produs statistic anume, nu poate fi folosită pe durată lungă. Lista statisticilor experimentale va fi revizuită anual, pentru a a evalua dacă producerea acestora ar trebui să continue sau, din contra, să fie stopate. În cazul în care dezvoltarea anumitor statistici experimentale se soldează cu rezultat pozitiv, fiind asigurată elaborarea statisticilor ce corespund standardelor de calitate,  eticheta de „statistici experimentale” va fi eliminată, iar statisticile urmează a fi diseminate ca „statistici oficiale”, totodată descriind limitările acestora, după caz.

Prin ce diferă statisticile experimentale de cele oficiale?

În general, statisticile publicate de către BNS sunt considerate statistici oficiale. Totuși, statisticile experimentale nu sunt considerate statistici oficiale până în momentul în care ele nu au fost testate minuțios și nu satisfac cerințelor înaintate față de statisticile oficiale, în corespundere cu prevederile Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială, precum și a Codului de Practici al Statisticii Europene.

 E posibil, ca metodele aplicate pentru elaborarea statisticilor experimentale să nu fie încă testate minuțios, o nouă sursă de date să fie testată sau să acopere doar o parte din populația de referință.

STATISTICILE EXPERIMENTALE:STATISTICILE OFICIALE:
Ele încă nu sunt incluse în calendarul de diseminare a statisticilor. Elaborarea lor are loc ținând cont de necesitățile utilizatorilor, precum și metodele și sursele disponibileSunt publicate în conformitate cu calendarul de diseminare al statisticilor oficiale
Sunt utilizate surse noi de date administrative, private sau geo-spațiale, metode noi de estimare/elaborare a datelor statistice.

Sunt utilizate cercetări statistice și surse administrative tradiționale

Nu sunt incluse în Lista statisticilor oficiale

Fac parte din Lista statisticilor oficiale produse conform Programului de Lucrări Statistice

Nu toate statisticile experimentale obținute sunt comparabile cu cele obținute pe plan internațional

Sunt elaborate în baza metodologiilor solide și, de cele mai multe ori, sunt comparabile pe plan internațional

Metodologiile sunt încă în proces de dezvoltare și testare.

Sunt produse în baza metodologiilor aprobate.

De ce BNS produce și publică statistici experimentale?

Scopul statisticilor experimentale este: de a răspunde solicitărilor utilizatorilor privind indicatori noi, oportuni vizând dezvoltarea societății; sporirea calității statisticilor, extinderea  dezagregărilor disponibile, precum și eficientizarea producerii statisticilor, inclusiv reducerea sarcinii informaționale asupra respondenților. Folosind din ce în ce mai multe surse și metode noi, pot fi create statistici în timp mai redus, în domenii în care statisticile oficiale pot avea un decalaj de mai multe luni sau poate chiar de ani.

Diseminarea statisticilor experimentale, care au o formă preliminară, fiind în proces de dezvoltare și testare, permite obținerea unui feedback de la utilizatori și alți parteneri interesați înainte de a ajunge la forma finală, astfel oferind un produs mai relevant și fiabil. Între timp, acestea oferă utilizatorilor posibilitatea de a se familiariza cu noile statistici în proces de elaborare.

Dat fiind faptul că aceste statistici nu au atins încă maturitatea deplină din punct de vedere al acoperirii, metodologiei aplicate sau comparabilității internaționale, ele sunt întotdeauna marcate cu un logo distinct și acompaniate de note metodologice cu explicațiile respective.

Ancheta de conjunctură în întreprinderi
Ancheta de conjunctură în întreprinderi
Măsurarea sărăciei multidimensionale
Măsurarea sărăciei multidimensionale
Statistici produse în baza declarațiilor TVA
Statistici produse în baza declarațiilor TVA