Statistici privind indicii valorici ai vânzărilor (livrărilor) de mărfuri și servicii elaborate pentru prima dată în baza declarațiilor TVA

Biroul Național de Statistica (BNS) informează că a plasat în Banca de date statistice https://statbank.statistica.md informația privind Indicii valorici ai vânzărilor (livrărilor) de mărfuri și servicii pentru lunile anului 2022 și primele trei luni ale anului 2023, elaborată pentru prima dată în baza declarațiilor TVA colectate de către Serviciul Fiscal de Stat de la plătitorii TVA.

Utilizarea declarațiilor TVA, precum și a altor surse de date administrative în scopuri statistice constituie una din prioritățile BNS în vederea producerii unor indicatori statistici noi, cu dezagregări mai detaliate, optimizării cheltuielilor bugetare și reducerii presiunii informaționale asupra mediului de afaceri.

Datele, sunt elaborate și diseminate în Banca de date statistice, rubrica Statistica economică / Comerț interior de bunuri si servicii / Comerț interior de bunuri / serii lunare ca indici valorici față de luna anterioară și luna corespunzătoare a anului precedent.

În cazul statisticilor privind indicii valorici ai vânzărilor (livrărilor) de mărfuri și servicii în baza declarațiilor TVA, unitatea de observare este entitatea economică în calitate de plătitor TVA, cu activitate principală de comerț și servicii, indiferent de forma de proprietate și forma organizatorico-juridică. Conform art. 114 din Codul Fiscal sunt obligați să se înregistreze ca contribuabili TVA, entitățile care desfășoară activitate de întreprinzător, dacă într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri și servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA. De asemenea entitățile, benevol, au dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil TVA, dacă preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Mai multe detalii despre subiecții impozabili cu TVA sunt menționate în art. 94 și 114 din Codul Fiscal.

Ținând cont de faptul că, informația este elaborată exhaustiv, pe cercul de entități plătitori de TVA, statisticele aferente vânzărilor (livrărilor) de mărfuri și servicii se elaborează și diseminează la nivel de diviziune (2 semne) ale Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), mult mai detaliat față de datele elaborate și diseminate anterior de către BNS, în baza cercetării statistice ”SERV TS” (disponibile doar la nivel de comerț cu ridica, comerț cu amănuntul și servicii de piață prestate entităților și populației).

Statisticele produse în baza declarațiilor TVA au substituit cele elaborate în rezultatul cercetării statisticii lunare ”SERV TS” - ”cifra de afaceri (venitul din vânzări)” elaborat până în luna decembrie 2022. Datele lunare aferente cifrei de afaceri (venitul din vânzări) în baza cercetării statistice ”SERV TS” disponibile pentru perioada 2014-2022 sunt plasate în Banca de date la rubrica Statistica economică / Comerț interior de bunuri si servicii / Comerț interior de bunuri / serii lunare.

Informația privind indicii valorici ai vânzărilor (livrărilor) de mărfuri și servicii va fi elaborată cu periodicitate lunară și diseminată conform Calendarului de diseminare.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER