Deplasări de serviciu în străinătate

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, Biroul Național de Statistică publică informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către angajații instituției, în conformitate cu Decizia Guvernului nr. 94 din 02 octombrie 2019.