Clasificări şi nomenclatoare

Nr.Denumirea clasificatoruluiAbreviereaElaborat de:Aprobat, pus în aplicare, ediţia

1.

Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei - 2

Descarcă:

CAEM-2

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr. 28 din 07 mai 2019. Pus în aplicare de la 7 mai 2019.

2.

Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor şi serviciilor) al Republicii Moldova

CSPM rev. 2.1

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

Aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. 09 din 30 ianuarie 2024. Pus în aplcare începând cu 1 ianuarie 2024.

3.

Clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale

CUATM

Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii MoldovaHotărîrea Departamentului Moldova-Standard nr. 1398-ST din 03.09.2003. Pus în aplicare de la 03.09.2003
4.

Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova

NUTSBiroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaHotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 570 din 19 iulie 2017. Pus în aplicare de la 01 ianuarie 2018. Ediția 2017.

5.

Clasificatorul formelor organizatorico-juridice ale agenţilor economici din Republica Moldova

CFOJ

Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii MoldovaHotărîrea Moldova-Standard nr. 1607-ST din 09.11.2004. Pus în aplicare din 01.01.2005. Ediţia 2004.

6.

Clasificatorul formelor de proprietate

CFP

Departamentul Statisticii al Republicii MoldovaHotărîrea Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică nr.276-st din 04.02.1997.

7.

  • PRODMOLD (lista 2022)
  • PRODMOLD 
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova
  • Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr. 72 din 25.09.2023. În aplicare începînd cu 01.01.2024.
  • Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr. 3/8 din 07.11.2013. În aplicare începînd cu 01.01.2014.

8.

Principalele grupe industriale,
conform CAEM rev.2

-

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

-

9.

 NCM

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în comun cu Serviciul Vamal

10.

Clasificatorul cheltuielilor și veniturilor gospodăriilor casnice

CC-GC
CV-GC
Biroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaOrdinul Biroului Naţional de Statistică nr. 03a din 29 ianuarie 2019. Pus in aplicare din 1 ianuarie 2019.
11.Nomenclatorul de mărfuri și servicii reprezentative pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC)-Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova-

12.

Clasificarea programelor educaţionale din Republica Moldova

MoldCED

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în cooperare cu Ministerul Eucaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii MoldovaEdiţia 2006
13.

Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova

CORMMinisterului Muncii și Protecției Sociale 

Ordinul Ministerului Muncii și Protecție Sociale nr. 11 din  12 noiembrie 2021.
Pus în aplicare din 1 ianuarie 2022.

Clasificatoare ediții anterioare

Clasificatoare internaţionale