Solicitare de acces la microdate

Conform Legii cu privire la statistica oficială (art.20), accesul la datele individuale care nu permit identificarea directă a respondenţilor (microdate) poate fi acordat doar pentru proiecte de cercetări ştiinţifice ale căror rezultate scontate nu se referă la unităţi individuale identificabile. 

Condițiile în care Biroul Național de Statistică (BNS) poate acorda accesul la date individuale pentru proiecte de cercetări științifice sunt stipulate în Regulamentul privind accesul la date individuale în scopuri științifice, aprobat prin Ordinul BNS nr. 51 din 31.12.2021. Regulamentul stabilește condițiile în care BNS poate acorda accesul la date individuale (microdate) anonimizate, cu respectarea regulilor de confidențialitate a datelor, pentru proiecte de cercetări științifice. În linii generale, regulamentul descrie modul de solicitare a accesului, cine îl poate solicita, documentele necesare, conținutul propunerii de cercetare, termenii de utilizare și asigurarea confidențialității datelor, responsabilitățile entității de cercetare și a cercetătorilor, formele de acordare a accesului la datele individuale ș.a.