Comunicate

Resetare
Activitatea industriei în mai 2024

NOUActivitatea industriei în mai 2024

Biroul Național de Statistică informează, că: în luna mai 2024 comparativ cu luna mai 2023 producția industrială (serie brută) s-a micșorat cu 5,2%; în ianuarie-mai 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 1,3%.

148
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna mai 2024 și în ianuarie-mai 2024

NOUComerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna mai 2024 și în ianuarie-mai 2024

Exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2024 au avut o valoare de 277,9 milioane dolari SUA, cu 5,1% mai puțin, în raport cu luna aprilie 2024 și cu 17,4% mai puțin, comparativ cu luna mai 2023. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2024 au constituit 690,5 milioane dolari SUA, cu 11,1% mai puțin, față de luna aprilie 2024 și cu 2,6% mai puțin, comparativ cu luna mai 2023.

416
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2024

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2024

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în iunie 2024: s-au diminuat față de luna mai 2024 cu circa 0,1%; s-au majorat față de luna decembrie 2023 cu circa 4,0%;s-au majorat față de luna iunie 2023 (în ultimele 12 luni) cu 3,8%.

625
Durata medie a vieții în anul 2023

Durata medie a vieții în anul 2023

Durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2023, a constituit 71,9 ani, fiind în creștere cu 0,5 ani comparativ cu anul 2022. Speranța de viață la naştere pe sexe, în anul 2023, a constituit 67,5 de ani pentru bărbați și 76,4 de ani pentru femei.

524
Fondul locativ la 1 ianuarie 2024

Fondul locativ la 1 ianuarie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2024, fondul locativ înregistrat de către organele/instituțiile de resort a constituit 1331,3 mii locuințe cu o creștere de 0,5% față de situația înregistrată la 1 ianuarie 2023.

601
Indicii prețurilor producției industriale în luna mai 2024

Indicii prețurilor producției industriale în luna mai 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în luna mai 2024 prețurile producătorului în industrie: s-au majorat cu 1,9% față de luna aprilie curent și cu 0,4% de la începutul anului curent;s-au redus cu 1,3% comparativ cu luna mai 2023.

644
Activitatea industriei în aprilie 2024

Activitatea industriei în aprilie 2024

Biroul Național de Statistică informează, că: în luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 5,0%; în ianuarie-aprilie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 2,8%.

879
Situația demografică în anul 2023

Situația demografică în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, numărul populației cu reședință obișnuită la 01.01.2023 (conform datelor precizate) a constituit 2492,3 mii persoane, iar la 01.01.2024 (conform datelor provizorii) - 2423,3 mii persoane.

952
Tinerii NEET în trimestrul I 2024

Tinerii NEET în trimestrul I 2024

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în trimestrul I 2024, tinerii de 15-34 ani au fost reprezentați de următoarele categorii de persoane: tinerii care nu fac parte din populația ocupată și care nu urmează un nivel de educație și/sau un curs de formare profesională (formează grupul NEET), proporția cărora a constituit 24,9%, fiind în descreștere cu 1,7 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I 2023 (26,6%).

914
Produsul Intern Brut în trimestrul I 2024

Produsul Intern Brut în trimestrul I 2024

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I 2024 a constituit 67,4 miliarde lei (prețuri curente de piață), în creștere, în termeni reali, cu 1,9% față de trimestrul I 2023 pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, PIB în trimestrul I 2024 s-a majorat cu 1,4% comparativ cu trimestrul I 2023 și cu 2,5% comparativ cu trimestrul IV 2023

1386
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna aprilie 2024 și în ianuarie-aprilie 2024

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna aprilie 2024 și în ianuarie-aprilie 2024

Exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2024 au avut o valoare de 292,7 milioane dolari SUA, cu 8,7% mai puțin, în raport cu luna martie 2024 și cu 7,8% mai puțin, comparativ cu luna aprilie 2023. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2024 au constituit 776,7 milioane dolari SUA, cu 0,3% mai puțin, față de luna martie 2024 și cu 12,5% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2023.

803
Populația în afara forței de muncă în trimestrul I 2024

Populația în afara forței de muncă în trimestrul I 2024

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în trimestrul I 2024: populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1102,9 mii de persoane, fiind în descreștere cu 3,5% față de trimestrul I 2023; rata de inactivitate a populației de 15 ani și peste a înregistrat valoarea de 55,2%, fiind în descreștere cu 0,3 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I.

482
Subutilizarea forței de muncă în trimestrul I 2024

Subutilizarea forței de muncă în trimestrul I 2024

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă” în trimestrul I 2024: rata de subutilizare a forței de muncă a fost de 10,1%, cu 2,7 puncte procentuale mai puțin față de trimestrul respectiv al anului 2023.

435
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2024

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2024

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în mai 2024 s-au majorat față de: luna aprilie 2024 cu circa 0,2%; luna decembrie 2023 cu circa 4,0%; luna mai 2023 (în ultimele 12 luni) cu 3,3%.

1024
Numărul populației cu reședință obișnuită pe sexe, grupe de vârstă și în profil teritorial la 1 ianuarie 2024

Numărul populației cu reședință obișnuită pe sexe, grupe de vârstă și în profil teritorial la 1 ianuarie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, numărul populației cu reședință obișnuită la 01.01.2024, conform datelor provizorii, a constituit 2423,3 mii persoane, fiind în scădere cu cca 69,0 mii persoane (cu 2,8%) față de începutul anului precedent.

1724
Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2024

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2024

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în trimestrul I 2024: forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 896,5 mii de persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de trimestrul I 2023; populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 856,8 mii de persoane, în descreștere cu 1,0% față de trimestrul I 2023; rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,4%, fiind mai mică cu 1,1 puncte procentuale față de nivelul trimestrului I 2023 (5,5%).

1108
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 2024

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2024: câștigul salarial mediu lunar brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 13170,3 lei, fiind în creștere cu 14,7% față de trimestrul I 2023 și cu 1,7% mai mic față de trimestrul IV 2023.

1325
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2024

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024, comparativ cu perioada respectivă a anului 2023, structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 31,8% și, respectiv, cu 6,5%.

631
Investiții în active imobilizate în ianuarie-martie 2024

Investiții în active imobilizate în ianuarie-martie 2024

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2024 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 5,0 miliarde lei, în descreștere cu 2,8% (în prețuri comparabile) față de ianuarie-martie 2023, din care investiții în imobilizări corporale în valoare de 4,8 miliarde lei (în descreștere cu 4,2%) și investiții în imobilizări necorporale în valoare de 0,2 miliarde lei (în creștere cu 38,1%).

488
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2023

Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează, că la 1 ianuarie 2024, numărul copiilor de 0-17 ani în Republica Moldova a constituit 508,7 mii2, sau 21,0% din numărul total al populației cu reședință obișnuită.

1456
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în anul 2023

Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, lungimea totală a apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei a constituit 20,8 mii km și, comparativ cu anul precedent, s-a extins cu 3,5% sau 630,2 km de rețele noi construite (cu 84,8 km în mediu urban și 545,4 km în mediul rural).

1027
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2023

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, numărul de decese înregistrate, în anul 2023, conform datelor provizorii, a fost de 33,7 mii, fiind în descreștere, cu 2,5 mii (sau cu 6,8%) față de anul 2022.

1025
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2024

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 comparativ cu ianuarie-martie 2023: transportul public de pasageri a înregistrat creșteri în ce privește numărul de pasageri transportați (+10,6%) și parcursul pasagerilor (+4,0%); transportul de mărfuri a înregistrat scăderi atât la volumul de mărfuri transportate (-0,4%), cât și la parcursul mărfurilor (-3,2%).

934
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2024

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că companiile de asigurări în ianuarie-martie 2024 față de perioada respectivă a anului trecut: au încasat prime brute subscrise cu 0,7% mai mult;au plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare cu 9,2% mai mult.

806
Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în ianuarie-martie 2024

Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 numărul de vizitatori (turiști și excursioniști), participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori a constituit 54,4 mii persoane (cu 22,3% mai mult față de ianuarie-martie 2023), din care: turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară) a înregistrat 7,8 mii persoane (+53,3% față de ianuarie-martie 2023); turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) - 30,6 mii persoane (+7,6%);turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării, în scop turistic) – 16,0 mii persoane (+46,0%).

1475
Indicii prețurilor producției industriale în luna aprilie 2024

Indicii prețurilor producției industriale în luna aprilie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2024 prețurile producătorului în industrie: s-au majorat cu 0,1% față de luna martie curent; s-au redus cu 1,5% de la începutul anului curent și cu 3,5% comparativ cu luna aprilie 2023.

1053
Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2024

Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024, volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de aceeași perioadă a anului 2023 cu 6,3% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii volumului lucrărilor de construcții noi (-5,8%), a volumului lucrărilor de reparații capitale (-32,8%) și a volumului altor lucrări de construcții (-35,6%). Totodată, în perioada analizată a crescut cu 37,0% volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente, față de ianuarie-martie 2023.

1477
Activitatea industriei în martie 2024

Activitatea industriei în martie 2024

Biroul Național de Statistică informează, că: în luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 producția industrială (serie brută) s-a micșorat cu 0,6%; în ianuarie-martie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 2,2%.

1022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2024 și în ianuarie-martie 2024

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2024 și în ianuarie-martie 2024

Exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2024 au avut o valoare de 320,5 milioane dolari SUA, cu 2,1% mai puțin, în raport cu luna februarie 2024 și cu 16,7% mai puțin, comparativ cu luna martie 2023. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2024 au constituit 779,1 milioane dolari SUA, cu 3,6% mai mult, față de luna februarie 2024 și cu 5,1% mai puțin, comparativ cu luna martie 2023.

3527
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului pe medii, în anul 2023

Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului pe medii, în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, numărul născuților-vii3 a constituit 24,0 mii persoane, fiind în descreștere cu cca 3,0 mii copii (sau cu 11,0%) comparativ cu anul 2022. Din numărul copiilor născuți-vii, 50,9% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 104 băieți la 100 fete.

1493
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY