Comunicate

Resetare
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2020

Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2020

În anul 2020 lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu circa 500 km de rețele noi construite sau cu 3,4% și a constituit 15,4 mii km. Comparativ cu anul 2016, lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a majorat cu 15,8%. De asemenea, au fost reconstruite 49,9 km de apeducte și rețele publice de distribuție a apei.

404
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2021

Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2021 au fost date în exploatare 1836 locuințe, cu 825 locuinţe mai mult faţă de ianuarie-martie 2020. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în ianuarie-martie 2021 a constituit 141,0 mii m², sau cu 50,9% mai mult față de ianuarie-martie 2020.

117
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2021

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2021

Biroul Național de Statistică relatează, că în luna aprilie 2021 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,6%, față de aprilie 2020 – cu 7,0% și față de decembrie 2020 – cu 4,5%.

227
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2021

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2021 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 29,0 mii de turiști și excursioniști sau cu 5,6% mai mult față de perioada similară a anului 2020, creșterea fiind cauzată de majorarea numărului de participanţi la turismul intern cu 5998 persoane. Totodată, s-a redus numărul participanților la turismul receptor și turismul emițător.

268
Activitatea industriei în ianuarie-martie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-martie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2021, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 17,1%. Majorarea producției a fost cauzată de creșteri în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,6%, 8,0% și 8,5%.

368
Lucrări de construcţii executate în ianuarie-martie 2021

Lucrări de construcţii executate în ianuarie-martie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2021 au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 2,1 miliarde lei sau cu 8,0% mai mult față de ianuarie-martie 2020.

152
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2021

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2021

Biroul Național de Statistică informează, că în luna martie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 11,2% faţă de luna precedentă şi cu 14,1%, comparativ cu luna martie 2020. În ianuarie-martie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 6,6% faţă de ianuarie-martie 2020.

205
Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2021

Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2021

Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2021 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 22,1 mii de turiști, sau cu 43,0% mai puțin față de ianuarie-martie 2020. Din numărul total de turiști, 14,8 mii au constituit turiștii rezidenți și 7,3 mii - turiștii nerezidenți.

357
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 712,7 milioane dolari SUA, valoarea acestora fiind mai mare cu 5,6%, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 iar importurile de mărfuri au însumat 1551,1 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 13,6%.

625
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna martie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 milioane pasageri, cu 16,0% mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2020. Numărul de pasageri transportați s-a redus în transportul aerian şi feroviar, și a crescut la transportul fluvial şi rutier.

172
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna martie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 milioane pasageri, cu 16,0% mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2020. Numărul de pasageri transportați s-a redus în transportul aerian şi feroviar, și a crescut la transportul fluvial şi rutier.

265
Activitatea companiilor de leasing în anul 2020

Activitatea companiilor de leasing în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2020 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,4 miliarde lei sau cu 412,3 milioane lei (cu 23%) mai puțin față de anul 2019. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,3 miliarde lei (sau 93% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 0,9 miliarde lei.

227
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2021

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna aprilie 2021 comparativ cu luna aprilie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 2,83%, inclusiv la produse alimentare cu 5,08% și la mărfuri nealimentare cu 3,80%. Totodată, prețurile de consum la serviciile prestate populaţiei s-au redus în aceeași perioadă cu 1,58%

285
Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2020

Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare prestate populației în anul 2020.

283
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2021

Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie–martie 2021 faţă de perioada respectivă a anului 2020 a constituit 126,9%.

171
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2020

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2020

Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2020, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 39 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

171
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2021

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2021 s-au eliberat 719 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 50,7% față de ianuarie-martie 2020. În ianuarie-martie 2021 s-au eliberat 479 autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale și 240 autorizații de construire pentru clădiri nerezidenţiale, în creștere, respectiv, cu 48,8% și cu 54,8% față de ianuarie-martie 2020.

228
Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2021

Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1721,4 mil. lei, constituind 86,7% faţă de perioada respectivă a anului 2020.

190
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2020

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2020

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2020, activitatea de cercetare-dezvoltare1 s-a desfășurat în 61 unități, inclusiv 39 institute și centre de cercetare, 15 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 48 unități au forma de proprietate de stat, 10 unități – privată și 3 unități alte forme de proprietate.

303
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2021

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2021

Biroul Național de Statistică relatează că în luna martie 2021 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de februarie curent cu 1,7%, față de martie 2020 – cu 7,2% și față de decembrie 2020 – cu 3,9%.

264
Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în luna februarie 2021, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,4%. Majorarea producției a fost cauzată de creșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, generând creșterea producției pe total industrie cu 6,8%.

192
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

În anul 2020, educația timpurie a fost organizată în 1485 instituții, din care 808 unități cu statut de creșă-grădiniță, 568 grădinițe, 90 școli-grădinițe, 17 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2019, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări, în special, a crescut numărul de grădinițe și a scăzut numărul de creșe-grădinițe.

158
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-februarie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-februarie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-februarie 2021 cu transportul public au fost transportați 9,3 milioane pasageri, cu 39,5% mai puţin față de aceeasi perioadă din 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 375,9 milioane pasageri-km, fiind în descreştere cu 50,9% comparativ cu ianuarie-februarie 2020.

255
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-februarie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-februarie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-februarie 2021 cu transportul public au fost transportați 9,3 milioane pasageri, cu 39,5% mai puţin față de aceeasi perioadă din 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 375,9 milioane pasageri-km, fiind în descreştere cu 50,9% comparativ cu ianuarie-februarie 2020.

272
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2021

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-februarie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 425,6 milioane dolari SUA, valoarea acestora fiind mai mică cu 8,4%, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020, iar importurile de mărfuri au constituit 923,2 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 6,8%.

214
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2021

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna martie 2021 inflaţia anuală a constituit 1,49%, inclusiv la produse alimentare 3,02%, mărfuri nealimentare 2,34% și servicii prestate populaţiei (-1,89%).

366
Forța de muncă în Republica Moldova:ocuparea și șomajul în anul 2020

Forța de muncă în Republica Moldova:ocuparea și șomajul în anul 2020

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în anul 2020 forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 867,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 5,7% față de anul 2019.

362
Activitatea asigurătorilor în anul 2020

Activitatea asigurătorilor în anul 2020

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2020 primele brute subscrise au constituit 1453,6 mil. lei, fiind în descreştere cu 10,6% faţă de primelebrute subscrise în anul 2019.

215
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2020

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2020, veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 3096,6 lei, fiind în creştere cu 7,5% faţă de anul precedent. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 3,6%.

589
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna februarie 2021

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna februarie 2021

Biroul Național de Statistică relatează, că în luna februarie 2021 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de ianuarie curent cu 0,8%, față de februarie 2020 – cu 5,6% și față de decembrie 2020 – cu 2,1%.

211
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY