Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2021 1,2

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021:

  • numărul întreprinderilor active a constituit 38,3 mii întreprinderi, sau cu 4,2% mai mult față de anul 2020;
  • cea mai mare pondere în total întreprinderi active au înregistrat-o întreprinderile din domeniul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul, constituind 42,4% din numărul total de întreprinderi active;
  • cele mai multe întreprinderi au fost create în clasa de mărimi „0 - 4 salariați”, cu ponderea de 89,2% din total întreprinderi noi create;
  • cea mai mare pondere în total întreprinderi active a fost înregistrată de către întreprinderile din municipiul Chișinău – 63,1%.

Demografia întreprinderilor pe tipuri de activități economice

Întreprinderi active3. În anul 2021 numărul întreprinderilor active a constituit 38,3 mii întreprinderi, rata întreprinderilor active fiind de 75,8% din numărul total de întreprinderi raportoare. Partea preponderentă a întreprinderilor active în 2021 își desfășurau activitatea în domeniul comerțului care a constituit 42,4% din numărul întreprinderilor active, urmată de industria prelucrătoare – 10,1%; activității profesionale, științifice şi tehnice - 9,9%; construcții și tranzacții imobiliare, respectiv câte 7,3%; activități de transport și depozitare - 6,8%; informații și comunicații - 5,7%; activități de cazare și alimentație publică - 4,2%; activități de servicii administrative şi activități de servicii suport - 3,5%; activități financiare şi asigurări - 2,1%; activități de producție şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat - 0,2% (ved. Figura 1).

Descarcă datele în format .xlsx

Întreprinderi nou create

Pe parcursul anului 2021 au fost create 4,3 mii întreprinderi. Rata de creare4 a întreprinderilor noi în perioada de referință, a constituit 11,2%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active în anul de referință.

Structura întreprinderilor create pe sectoare economice rămâne stabilă pe o perioadă de șase ani. Pentru perioada 2016 - 2021 ponderea cea mai mare a întreprinderilor nou-create este în sectorul comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, care în anul 2021 a constituit 37,8% din total întreprinderi nou create (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Numărul Întreprinderilor nou create pe tipuri de activități, în anii 2016-2021

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

3400

3887

4163

3898

3991

4306

Industria extractivă (B)

2

4

7

3

1

5

Industria prelucrătoare (C)

290

340

411

394

373

389

Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat (D)

7

7

6

8

8

18

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (E)

9

11

14

8

15

19

Construcții (F)

198

198

280

316

280

351

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (G)

1525

1682

1747

1562

1718

1627

Transport şi depozitare (H)

204

214

285

265

263

282

Activități de cazare și alimentație publică (I)

167

221

236

213

196

221

Informații şi comunicații (J)

199

251

257

257

248

415

Activități financiare şi asigurări (K)

114

106

84

58

50

45

Tranzacții imobiliare (L)

142

169

185

200

210

200

Activităţi profesionale, științifice şi tehnice (M)

410

503

468

402

461

551

Activităţi de servicii administrative şi activități de servicii suport (N)

133

181

183

212

168

183

Descarcă datele în format .xlsx

În anul de raport întreprinderile din domeniul de activitate producția și furnizarea de energie electrică și termica, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat cea mai mare rată de creare – 22,2%. În același timp, cea mai mică rată de creare aparține întreprinderilor din industria extractivă - 5,4% (ved. Figura 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Întreprinderi desființate

Structura întreprinderilor desființate pe sectoare economice rămâne aceiași pe o perioadă de șase ani. Pentru perioada 2016 - 2021 ponderea cea mai mare a întreprinderilor desființate este în sectorul comerţ cu ridicata şi cu amănuntul care în anul 2021 a constituit 44,8% din totalul întreprinderilor desființate, fiind totuși în scădere față de anul 2016, cu 5,4 puncte procentuale (ved. Tabelul 2).

Tabelul 2. Numărul întreprinderi desființate pe tipuri de activități în anii 2016-2021

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

2889

2803

3205

3067

2742

3276

Industria extractivă (B)

2

3

4

2

3

3

Industria prelucrătoare (C)

218

250

280

262

210

261

Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat (D)

7

5

1

3

1

9

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (E)

3

9

7

8

7

14

Construcții (F)

172

177

181

223

199

276

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (G)

1451

1282

1491

1410

1212

1468

Transport şi depozitare (H)

145

160

173

136

163

156

Activități de cazare și alimentație publică (I)

159

183

194

173

183

191

Informații şi comunicații (J)

120

152

164

141

116

175

Activități financiare şi asigurări (K)

59

67

81

99

65

55

Tranzacții imobiliare (L)

158

130

197

184

189

206

Activităţi profesionale, științifice şi tehnice (M)

289

273

309

294

247

346

Activităţi de servicii administrative şi activități de servicii suport (N)

106

112

123

132

147

116

Descarcă datele în format .xlsx

Pe parcursul anului 2021 au fost desființate 3,3 mii întreprinderi. Rata de desființare5 a întreprinderilor în perioada de referință, a constituit 8,6%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi desființate raportat la numărul de întreprinderi active în anul de referință.

În anul de raport întreprinderile din domeniul de distribuție a apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare au înregistrat cea mai mare rată de desființare – 13,5%. În același timp, întreprinderile din domeniul industriei extractive au înregistrat cea mai mică rată de desființare - de 3,3% (ved. Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Demografia întreprinderilor pe clase de mărimi

Întreprinderi active. Cea mai mare pondere din populația întreprinderilor active pe toată perioada (2016 - 2021) revine clasei de mărimi „0 - 4 salariați”, ceea ce reprezintă 67,7% sau 25,9 mii întreprinderi din numărul total de întreprinderi active pentru 2021.

Descarcă datele în format .xlsx

Întreprinderi nou create

Cele mai multe întreprinderi noi create în anii 2016 - 2021 revine întreprinderilor cu „0 - 4 salariați” care au înregistrat peste 3 mii întreprinderi noi create în mediu anual (ved. Tabelul 3).

Tabelul 3. Numărul întreprinderilor nou create pe clase de mărimi în anii 2016-2021

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

3400

3887

4163

3898

3991

4306

0-4

3032

3452

3597

3405

3515

3839

5-9

254

291

387

337

329

305

10+

114

144

179

156

147

162

Descarcă datele în format .xlsx

Pe parcursul anului 2021 cele mai multe întreprinderi au fost create în clasa de mărimi „0 - 4 salariați”, cu ponderea de 89,2% din total întreprinderi noi create. Cel mai mic număr de întreprinderi nou create aparține întreprinderilor din clasa ”10 salariați sau mai mult” doar 0,2 mii de întreprinderi, sau 3,8%.

Întreprinderi desființate

La fel ca și în cazul întreprinderilor noi create, cel mai mare număr din totalul întreprinderilor desființate pe toată perioada de studiu 2016 – 2021, îi aparține clasei de mărimi „0 - 4 salariați” cu număr de peste 2 mii întreprinderi.

Tabelul 4. Numărul întreprinderilor desființate pe clase de mărimi în anii 2016-2021

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

2889

2803

3205

3067

2742

3276

0-4

2625

2557

2928

2805

2516

3053

5-9

177

177

191

177

153

148

10+

87

69

86

85

73

75

Descarcă datele în format .xlsx

Pe parcursul anului 2021 cele mai multe întreprinderi au fost desființate în clasa de mărimi „0 - 4 salariați”, cu ponderea de 93,2% din total întreprinderi desființate, urmate de întreprinderile cu 5-9 salariați – 4,5% și întreprinderile cu 10 salariați și mai mult - 2,3% (ved. Tabelul 4).

Demografia întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare6. Pe toată perioada de studiu a anilor 2016-2021 ponderea întreprinderilor active pe regiuni de dezvoltare este similară, și anume cea mai mare parte a întreprinderilor active sunt înregistrate în Municipiului Chișinău.

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2021 întreprinderile active au fost înregistrate pe regiuni de dezvoltare după cum urmează: municipiul Chișinău – 24,0 mii (sau 63,1% din numărul total al întreprinderilor active), regiunea de dezvoltare Centru 6,0 mii (15,7%), Nord – 4,9 mii (12,9%), Sud – 2,0 mii (5,2%), și UTA Găgăuzia – 1,2 mii (3,1%) (ved. Figura 5 și tabelul 5).

Tabelul 5. Demografia întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare în 2021

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active, %

Rata de creare, %

Rata de desființare, %

Total

38284

75,8

11,2

8,6

  din care:

 

 

 

 

Mun. Chișinău

24149

72,6

10,9

8,8

Nord

4921

84,4

11,6

7,7

Centru

6004

78,0

12,2

8,4

Sud

2003

84,6

11,2

8,4

UTA Găgăuzia

1207

87,5

12,0

7,1

Descarcă datele în format .xlsx

Pe parcursul anului 2021 rata de creare a întreprinderilor noi în municipiul Chișinău a constituit 10,9%, în regiunea de dezvoltare Nord – 11,6%, Centru – 12,2%, Sud – 11,2% și în UTA Găgăuzia – 12,0%.

Totodată, pe parcursul anului 2021, în municipiul Chișinău rata de desființare a constituit 8,8%, în regiunea de dezvoltare Nord – 7,7 %, Centru – 8,4%, Sud – 8,4 % și în UTA Găgăuzia – 7,1% (Ved. Tabelul 5).

Demografia întreprinderilor pe sexe ale conducătorilor/managerilor. Pe parcursul anilor 2016-2021 partea preponderentă a conducătorilor întreprinderilor active le aparținea bărbaților, constituind în mediu 66,9% pe toată perioada de studiu, astfel depășind dublu numărul conducătorilor femei, acestea constituind în mediu 33,1% din totalul conducătorilor întreprinderilor active (ved. Figura 6).

Descarcă datele în format .xlsx

Cea mai mare pondere a conducătorilor femei în anul 2021 a fost înregistrată în domeniul activităţilor profesionale, științifice şi tehnice, și a constituit 45,0% din total conducători din acest domeniu. Cea mai mică pondere a întreprinderilor conduse de femei fiind înregistrată în domeniul industriei extractive – 12,0% (ved. Figura 7).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2021 în municipiu Chișinău, partea preponderentă a întreprinderilor noi create aparține conducătorilor bărbați - 64,5%, iar conducătorilor femei - 35,5%. Cele mai multe întreprinderi noi create de către conducători femei, comparativ cu alte regiuni de dezvoltare sau înregistrat în regiunea de Nord cu 44,8% (ved. Figura 8).

Descarcă datele în format .xlsx

Informații relevante:

Referințe utile privind Demografia întreprinderilor în unele state ale lumii:

Note:

1 Datele pentru anii 2016-2021 au fost recalculate în baza Metodologie Demografia Întreprinderilor, aprobată prin Ordinul nr. 40 din 14 iunie 2023. Metodologia corespunde standardelor și recomandările europene și internaționale, inclusiv Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1197 a Regulamentului (UE) 2019/2152, Manualul Eurostat/OCDE privind demografia întreprinderilor (2007) și Recomandările CEEE ONU privind utilizarea registrelor statistice ale comerțului pentru statisticile privind demografia întreprinderilor și antreprenoriatul (2018).

2 Informația include întreprinderile cu genul principal de activitate din industrie, construcții, servicii de piață (secțiunile de la B până la N din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei-2). Nu sunt incluse întreprinderile din stânga Nistrului şi municipiul Bender.

3 Întreprinderea activă este întreprinderea care a raportat cifra de afaceri și/sau a raportat unul și mai mulți salariați pe parcursul perioadei de referință.

4 Rata de creare reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință.

5 Rata de desființare reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință.

6 Informația în profil regional este elaborată după sediul central al întreprinderii mamă.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER