Despre

Ancheta Structurală Anuală (ASA) este o cercetare statistică de tip structural, realizată prin sondaj, a cărei sferă de cuprindere acoperă întreprinderile care își desfășoară activitatea economică pe teritoriul Republicii Moldova și reflectă structura, evoluția și performanțele activităților economice la cel mai detaliat nivel. ASA în întreprinderi constituie instrumentul principal pentru cercetarea statistică a activității acestora; caracterizează sistemul productiv şi comercial al întreprinderilor în total pe economia națională, inclusiv pe genuri de activitate, forme de proprietate, clase de mărimi și profil regional; constituie o sursă importantă de date pentru elaborarea Conturilor Naționale la nivel național și regional; asigură informații necesare pentru actualizarea Registrului Unităților Statistice, care ulterior se utilizează  pentru efectuarea cercetărilor statistice. Datele sunt diseminate anual.
 

Vezi mai mult
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
25.10.202314:00ComunicatTendințe în evoluția economică Trimestrul IV 2023BNS
28.11.202314:00Banca de dateAncheta Structurală Anuală Anul 2022BNS
21.12.202314:00PublicațieRezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în limbile română şi engleză) Anul 2022BNS
22.12.202314:00ComunicatNumărul entităților economice și demografia întreprinderilor Anul 2022BNS
 
 

Contacte