Anuarul Statistic al Republicii Moldova, edițiile 2002-2023

Anuar_2019.PNGAnuarul Statistic este unul din instrumentele tradiționale ale statisticii oficiale, care permite cunoașterea evoluției societății, ca fundament esențial în elaborarea tuturor politicilor publice.

Anuarul cuprinde date statistice disponibile din diverse domenii pentru caracterizarea economică și socială a țării în anul 2022, precum și evoluția din ultimii ani a principalilor indicatori. Ediția actuală este structurată în 23 de capitole și include circa 380 de tabele și 70 de grafice pentru înțelegerea și percepția mai ușoară a datelor. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse sursa datelor și precizări metodologice.

Еdiția de față a fost suplinită cu circa 40 de tabele ce reflectă statistici în profil teritorial.

În partea finală a Anuarului sunt prezentate date privind statistica internațională, ceea ce permite compararea unor indicatori pentru Republica Moldova cu cei din alte țări.

Anuarul Statistic este disponibil în format electronic, în limbile română, rusă și engleză (în format PDF și Excel).


Format B5, 589 pagini

ANUARUL STATISTIC, ediția 2023
Descarcă, PDFDescarcă,  ZIP (.xslx)
Geografia, meteorologie şi mediul înconjurător
DescarcăDescarcă
Populaţie
DescarcăDescarcă

Forţa de muncă

DescarcăDescarcă
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
DescarcăDescarcă
Preţuri
DescarcăDescarcă
Locuinţe şi utilităţi publice
DescarcăDescarcă
Învăţământ, știinţă și proprietate intelectuală 
DescarcăDescarcă
Ocrotirea sănătăţii
DescarcăDescarcă
Protecţia socială
DescarcăDescarcă
Cultură și sport
DescarcăDescarcă
Turism
DescarcăDescarcă
Justiţie
DescarcăDescarcă
Conturi naţionale
DescarcăDescarcă
Industrie
DescarcăDescarcă
Resurse energetice şi de combustibil
DescarcăDescarcă
Agricultură
DescarcăDescarcă
Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
DescarcăDescarcă
Transporturi
DescarcăDescarcă
Tehnolologia informaţiei și comunicaţii
DescarcăDescarcă
Comerţ internațional cu mărfuri
DescarcăDescarcă
Finanţe
DescarcăDescarcă
Balanţa de plăţi
DescarcăDescarcă
Statistica internaţională
DescarcăDescarcă

 

Ediţiile anilor precedenţi


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER