Anuarul Statistic al Republicii Moldova, edițiile 2002-2022

Anuar_2019.PNGAnuarul Statistic este unul din instrumentele tradiționale ale statisticii oficiale, care permite cunoașterea evoluției societății, ca fundament esențial în elaborarea tuturor politicilor publice.

Anuarul cuprinde date statistice disponibile din diverse domenii pentru caracterizarea economică și socială a țării în anul 2021, precum și evoluția din ultimii ani a principalilor indicatori. Ediția actuală este structurată în 23 capitole și include circa 300 tabele și 70 grafice pentru înțelegerea și percepția mai ușoară a datelor. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse sursa datelor și precizări metodologice.

În partea finală a Anuarului sunt prezentate date privind statistica internațională, ceea ce permite compararea unor indicatori pentru Republica Moldova cu cei din alte țări.

Anuarul Statistic este disponibil în format electronic, în limbile româna, rusa și engleză (în format PDF și Excel).

Ca și în ediția precedentă, o versiune mai detaliată a Anuarului statistic, inclusiv statistici în profil teritorial, se găsesc exclusiv în formatul Excel al publicației, pentru a facilita utilizarea datelor în diverse studii și analize.

Format B5, 452 pagini

  • Varianta Excel conține o versiune mai detaliată a Anuarului pentru unele domenii, inclusiv conține tabele în profil teritorial.
ANUARUL STATISTIC, ediția 2022
Descarcă, PDFDescarcă,  ZIP (.xslx)
Geografia, meteorologie şi mediul înconjurător
DescarcăDescarcă
Populaţie
DescarcăDescarcă

Forţa de muncă

DescarcăDescarcă
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
DescarcăDescarcă
Preţuri
DescarcăDescarcă
Locuinţe şi utilităţi publice
DescarcăDescarcă
Învăţământ, știinţă și proprietate intelectuală 
DescarcăDescarcă
Ocrotirea sănătăţii
DescarcăDescarcă
Protecţia socială
DescarcăDescarcă
Cultură și sport
DescarcăDescarcă
Turism
DescarcăDescarcă
Justiţie
DescarcăDescarcă
Conturi naţionale
DescarcăDescarcă
Industrie
DescarcăDescarcă
Resurse energetice şi de combustibil
DescarcăDescarcă
Agricultură
DescarcăDescarcă
Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
DescarcăDescarcă
Transporturi
DescarcăDescarcă
Tehnolologia informaţiei și comunicaţii
DescarcăDescarcă
Comerţ internațional cu mărfuri
DescarcăDescarcă
Finanţe
DescarcăDescarcă
Balanţa de plăţi
DescarcăDescarcă
Statistica internaţională
DescarcăDescarcă

 

Ediţiile anilor precedenţi


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER