Despre

Statistica activității de transport caracterizează  aspectele cantitative și calitative ale proceselor care au loc în timpul transportului de mărfuri și pasageri.  Statisticile de transport sunt divizate pe moduri de transport (feroviar,  rutier, fluvial, aerian, prin conducte și electric) și includ statistici privind traficul de mărfuri  (în tone şi tone–kilometri) și traficul de pasageri (în pasageri și pasageri-km). Colectivitatea statistică, pentru colectarea datelor privind activitatea transportului de mărfuri şi de pasageri, este constituită ţinînd cont de modul de transport, dimensiunile întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procesul de transport, tipul de transport (pentru marfă sau pasageri / contra plată sau pentru necesităţi proprii), statutul juridic. Datele sunt diseminate trimestrial și anual.
 

Vezi mai mult
 

Contacte