Despre

Statistica privind infrastructura și mijloacele de transport reprezintă un masiv de date privind lungimea drumurilor publice, liniilor de cale ferată şi a liniilor de troleibuze, căilor navigabile interioare şi a conductelor magistrale pentru transportul gazelor, precum şi mijloacele de transport în inventarul întreprinderilor, existente la 31 decembrie, colectate în baza cercetărilor statistice exhaustive specifice pentru fiecare mod de transport. Datele privind numărul mijloacelor de transport rutier înmatriculate, existent la sfârşitul anului calendaristic, sunt prezentate de către Agenția Servicii Publice. Datele sunt diseminate anual.
 

Vezi mai mult
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
10.05.202414:00Banca de dateLungimea căilor de comunicație Anul 2023BNS
24.05.202414:00Tabele ExcelTransportul de mărfuri și pasageri realizat cu transportul rutier, în profil teritorial și pe forme de proprietate (buletin cu 10 tabele) Ianuarie-martie 2024BNS
31.05.202414:00Tabele ExcelTransportul rutier și lungimea drumurilor private (buletin cu 17 tabele) Anul 2023BNS
23.08.202414:00Tabele ExcelTransportul de mărfuri și pasageri realizat cu transportul rutier, în profil teritorial și pe forme de proprietate (buletin cu 10 tabele) Ianuarie-iunie 2024BNS
22.11.202414:00Tabele ExcelTransportul de mărfuri și pasageri realizat cu transportul rutier, în profil teritorial și pe forme de proprietate (buletin cu 10 tabele) Ianuarie-septembrie 2024BNS
 
 

Contacte