Despre

Statistica privind infrastructura și mijloacele de transport reprezintă un masiv de date privind lungimea drumurilor publice, liniilor de cale ferată şi a liniilor de troleibuze, căilor navigabile interioare şi a conductelor magistrale pentru transportul gazelor, precum şi mijloacele de transport în inventarul întreprinderilor, existente la 31 decembrie, colectate în baza cercetărilor statistice exhaustive specifice pentru fiecare mod de transport. Datele privind numărul mijloacelor de transport rutier înmatriculate, existent la sfârşitul anului calendaristic, sunt prezentate de către Agenția Servicii Publice. Datele sunt diseminate anual.
 

Vezi mai mult
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
10.05.202314:00Banca de dateLungimea căilor de comunicație Anul 2022BNS
 
 

Contacte