Despre

Indicatorii pe termen scurt în industrie cuprind Indicele Producției Industriale (IPI) și Indicele Cifrei de Afaceri în Industrie (ICA).
Indicele Producției Industriale măsoară evoluția rezultatelor activităților cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum.
Indicele Cifrei de Afaceri în Industrie caracterizează situația economică și este utilizat la evaluarea tendințelor curente ale vânzărilor, şi prin urmare, la sesizarea fluctuațiilor pieţei.
Pentru IPI activitățile industriale sunt reprezentate de secțiunile B ”Industria extractivă”, C ”Industria prelucrătoare” și D ”Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat ale Clasificatorului Activităţilor Economice a Moldovei (CAEM-2).
Pentru ICA activitățile industriale sunt reprezentate de secţiunile B ”Industria extractivă” și C ”Industria prelucrătoare” ale Clasificatorului Activităţilor Economice a Moldovei (CAEM-2).
Indicatorii pe termen scurt în industrie sunt elaborați în baza cercetării statistice lunare a întreprinderilor cu genul principal de activitate de industrie, care cuprind întreprinderile cu numărul de personal de la 20 persoane în sus – exhaustiv şi cu numărul de personal de la 4 la 19 persoane – prin eşantion aleatoriu.
Datele statistice sunt publicate lunar pe pagina oficială web a BNS prin intermediul comunicatului de presă, banca de date statistice și rubrica Statistici pe domenii.

Statistica produselor industriale cuprinde indicatorii privind producţia industrială în expresie valorică şi fizică.
Activităţile industriale sunt reprezentate de secţiunile B ”Industria extractivă”, C ”Industria prelucrătoare”, D ”Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, E ”Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare” ale Clasificatorului Activităţilor Economice a Moldovei (CAEM-2).
Statistica produselor industriale este elaborată anual în baza cercetărilor statistice a întreprinderilor cu genul principal de activitate de industrie, care cuprind toate întreprinderile care desfăşoară activităţi industriale, inclusiv în calitate de activităţi secundare.
Datele statistice sunt publicate lunar pe pagina oficială web a BNS prin intermediul bancii de date statistice și rubrica Statistici pe domenii.
 

Vezi mai mult
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
20.06.202410:00ComunicatActivitatea industriei Ianuarie-aprilie 2024BNS
20.06.202410:00Tabele ExcelValoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Aprilie 2024BNS
20.06.202410:00Banca de dateIndicii producției industriale Aprilie 2024BNS
20.06.202410:00Tabele ExcelCirculația principalelor produse industriale Aprilie 2024BNS
20.06.202410:00Tabele ExcelFabricarea principalelor produse industriale Aprilie 2024BNS
20.06.202410:00Tabele ExcelIndicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Aprilie 2024BNS
19.07.202410:00Tabele ExcelFabricarea principalelor produse industriale Mai 2024BNS
19.07.202410:00Tabele ExcelValoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Mai 2024BNS
19.07.202410:00Tabele ExcelCirculația principalelor produse industriale Mai 2024BNS
19.07.202410:00Banca de dateIndicii producției industriale Mai 2024BNS
19.07.202410:00Tabele ExcelIndicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Mai 2024BNS
19.07.202410:00ComunicatActivitatea industriei Ianuarie-mai 2024BNS
26.07.202414:00Banca de dateValoarea producției fabricate și livrate Anul 2023BNS
26.07.202414:00Banca de dateStatistica produselor Anul 2023BNS
26.07.202414:00Tabele ExcelValoarea producției fabricate pe tipuri de activități economice în profil teritorial Anul 2023BNS
26.07.202414:00Tabele ExcelCirculația principalelor tipuri de produse industriale Anul 2023BNS
26.07.202414:00Tabele ExcelProducția în expresie naturală pe tipuri de produse Anul 2023BNS
26.07.202414:00Tabele ExcelValoarea producției fabricate pe tipuri de activități economice în prețuri curente Anul 2023BNS
26.07.202414:00ComunicatIndustria Republicii Moldova Anul 2023BNS
20.08.202410:00Banca de dateIndicii producției industriale Iunie 2024BNS
 
 

Contacte