Despre

Indicatorii pe termen scurt în industrie cuprind Indicele Producției Industriale (IPI) și Indicele Cifrei de Afaceri în Industrie (ICA).
Indicele Producției Industriale măsoară evoluția rezultatelor activităților cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum.
Indicele Cifrei de Afaceri în Industrie caracterizează situația economică și este utilizat la evaluarea tendințelor curente ale vânzărilor, şi prin urmare, la sesizarea fluctuațiilor pieţei.
Pentru IPI activitățile industriale sunt reprezentate de secțiunile B ”Industria extractivă”, C ”Industria prelucrătoare” și D ”Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat ale Clasificatorului Activităţilor Economice a Moldovei (CAEM-2).
Pentru ICA activitățile industriale sunt reprezentate de secţiunile B ”Industria extractivă” și C ”Industria prelucrătoare” ale Clasificatorului Activităţilor Economice a Moldovei (CAEM-2).
Indicatorii pe termen scurt în industrie sunt elaborați în baza cercetării statistice lunare a întreprinderilor cu genul principal de activitate de industrie, care cuprind întreprinderile cu numărul de personal de la 20 persoane în sus – exhaustiv şi cu numărul de personal de la 4 la 19 persoane – prin eşantion aleatoriu.
Datele statistice sunt publicate lunar pe pagina oficială web a BNS prin intermediul comunicatului de presă, banca de date statistice și rubrica Statistici pe domenii.

Statistica produselor industriale cuprinde indicatorii privind producţia industrială în expresie valorică şi fizică.
Activităţile industriale sunt reprezentate de secţiunile B ”Industria extractivă”, C ”Industria prelucrătoare”, D ”Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, E ”Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare” ale Clasificatorului Activităţilor Economice a Moldovei (CAEM-2).
Statistica produselor industriale este elaborată anual în baza cercetărilor statistice a întreprinderilor cu genul principal de activitate de industrie, care cuprind toate întreprinderile care desfăşoară activităţi industriale, inclusiv în calitate de activităţi secundare.
Datele statistice sunt publicate lunar pe pagina oficială web a BNS prin intermediul bancii de date statistice și rubrica Statistici pe domenii.
 

Vezi mai mult
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
20.12.202210:00ComunicatActivitatea industrieiIanuarie-octombrie 2022BNS
20.12.202210:00Banca de dateIndicii producției industrialeOctombrie 2022BNS
 
 

Contacte