Despre

Indicatorii pe termen scurt în energetică au ca scop prezentarea indicatorilor privind stocurile, intrările și consumul de combustibil și energie pe parcursul unei luni calendaristice.
Rapoartele statistice lunare sunt prezentate de către entitățile economice producătoare, consumatoare şi furnizoare de resurse energetice şi energie electrică.
Indicatorii pe termen scurt in energetica sunt elaborați în unități naturale (tone, m3, kWh, Gcal, etc.).
Datele statistice sunt colectate în conformitate cu Nomenclatorul de produse energetice ajustat conform Recomandărilor Internaționale privind Statistica Energetică, ONU, 2011.
Indicatorii pe termen scurt în energetică sunt publicați lunar pe pagina oficială web a BNS prin intermediul bancii de date statistice.

Statistica energetică anuală cuprinde indicatori ce vizează producţia, importul, exportul, distribuţia şi consumul final de resurse primare şi celor din transformări pentru a asigura activităţile economice dar şi consumul gospodăriilor familiale pe parcursul anului de raport.
Anual este elaborată Balanța energetică a Republicii Moldova care reprezintă o lucrare amplă a BNS care vizează resursele energetice utilizate pe teritoriul țării din toate sursele de formare a acestora.
Balanţa energetică este elaborată în unităţi naturale (pentru balanţa produselor energetice) şi în unităţi energetice convenționale (echivalent petrol, echivalent cărbune, Jouli).
Datele statistice sunt publicate anual pe pagina oficială web a BNS prin intermediul băncii de date statistice, rubrica Statistici pe domenii și publicația ”Balanța energetica a Republicii Moldova.
 

Vezi mai mult
 

Banca de date

Resurse energetice

 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
05.12.202310:00Banca de dateResurse energetice, indicatori principali Octombrie 2023BNS
 
 

Contacte