Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării statistice „Consumul de energie în gospodăriile casnice”

Astăzi, 24 noiembrie curent, în cadrul unui eveniment public online, Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat rezultatele cercetării privind „Consumul de energie în gospodăriile casnice” pentru anul 2021, desfășurată în perioada 1 aprilie 2021 – 1 aprilie 2022.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, altor instituții și organizații, precum și reprezentanți din partea Secretariatului Comunității Energetice, Oficiului de Statistică a Uniunii Europene - Eurostat, Agenția Internațională în Energetică, reprezentanți ai oficiilor de statistică din Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina, Georgia, Serbia.

În debutul evenimentului, Oleg CARA, directorul general al BNS, a menționat că: „realizarea acestei cercetări statistice a fost efectuată în scopul extinderii și actualizării  datelor din domeniul energetic, precum și îmbunătățirii calității statisticilor energeticii”. Totodată, Oleg Cara a subliniat că implementarea acesteia a fost realizată în corespundere cu standardele și bunele practici europene. Obligațiunile Republicii Moldova ca membru a Comunității Energetice, precum și alinierea statisticii naționale la prevederile aquis-ului comunitar constituie o prioritate pentru BNS, în speță în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Elaborarea instrumentarului statistic, cu realizarea celei de-a 2-a runde a cercetării privind Consumul de energie în gospodăriile casnice a fost realizată cu succes”, a notat directorul general al BNS.

În același context, Nicolae MAGDÎL, consultant principal în Direcția politici în domeniul energetic din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a vorbit despre importanța datelor statistice în gestionarea situației din domeniul energetic, subliniind efortul BNS în vederea desfășurării cercetării „Consumul de energie în gospodăriile casnice”. Reprezentantul MIDR a declarat că: „rezultatele sunt binevenite și foarte utile pentru elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniul energetic”.

Prezentă la eveniment, Milka MUMOVIC, expertă în electricitate și statistică la Secretariatul Comunității Energetice, a apreciat înalt munca efectuată de BNS care produce statistici aliniate la rigori europene, BNS demonstrând și de această dată responsabilitate și dedicație la cele mai înalte standarde profesionale. „Cercetarea privind consumul de energie în gospodăriile casnice a fost efectuată în timp util și conține informații ce reprezintă o bază de date solidă și foarte importantă pentru monitorizarea politicilor în acest domeniu”, a notat experta. Totodată, Milka Mumovic a remarcat că reușita desfășurării cu regularitate a acestei cercetări de către BNS plasează din nou Republica Moldova în fruntea comunității energetice.

Menționăm că, cercetarea „Consumul de energie în gospodăriile casnice” a fost la a două rundă în anul 2022, prima fiind realizată de BNS în anul 2016 pentru anul de referință 2015. Totodată, informăm că, pentru a avea o continuitate a datelor, BNS va realiza cercetarea menționată o dată la 5 ani, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1099/2008 al Parlamentului european și al Consiliului din 22.10.2008 privind statisticile în domeniul energiei și a Directivei 2008/92/CE privind statisticile lunare comunitare în domeniul energetic, precum și amendamentul nr. 431/2014 cu privire la implementarea statisticilor anuale vizând consumul de energie în gospodăriile casnice.

Informația obținută în urma realizării cercetării privind consumul de energie în gospodăriile casnice va fi utilizată în special pentru determinarea consumului de energie în gospodăriile casnice, a structurii consumului, precum și formarea bazei de date pentru elaborarea indicatorilor statistici în domeniu, care vor servi sursă de informație fiabilă pentru elaborarea și implementarea  politicilor de eficiență energetică.

Principalele rezultate ale cercetării „Consumul de energie în gospodăriile casnice”

Conform cercetării privind consumul de energie în gospodăriile casnice, 61,9% dintre gospodării își duc traiul în locuințe cu suprafața totală de 50-99 m2, 20,8% - în locuințe de 21-49 m2 și 15,8% dispun de locuințe cu suprafața mai mare de 100 m2. În perioada rece a anului se încălzește o suprafață mai mică decât suprafața totală a locuinței. Cei mai mulți locuitori folosesc sobe individuale (64,4%), sistem centralizat de încălzire – 18,3%, iar de sisteme autonome dispun 16,5% din gospodării.

Peste 40 la sută din gospodării (43,2%) nu dispun de niciun sistem de încălzire a apei menajere și doar 8,9% sunt conectate la sistemul centralizat. În sate, 62,9% nu dispun de vreun sistem de încălzire a apei menajere, 36,8% utilizează sisteme autonome și 0,3% sunt conectate la sistemul centralizat de încălzire a apei.

Doar 6,1% din locuințe sunt dotate cu aer condiționat, suprafața răcită/încălzită a locuințelor constituind 2113,1 mii m2, iar 89,9% dintre acestea sunt în mediul urban.

Pentru pregătirea alimentelor pe plită, 66% dintre gospodării utilizează aragazul conectat la gaz centralizat și 29,8% utilizează buteliile de gaz. Circa 2,8% pregătesc alimente preponderent pe plite cu lemne sau deșeuri agricole. Cuptorul conectat la sursa electrică este folosit în 55,8% din gospodării, 33,7% gătesc în cuptoarele conectate la gaze naturale centralizate, 6,0% - la cuptoarele conectate la gaze (petroliere) lichefiate și 4,4% - în cuptorul pe lemne.

Din totalul gospodăriilor, 51,4% cunoșteau ce reprezintă noțiunea ”clasă energetică” și care sunt cele mai importante caracteristici ale produsului respectiv (electrocasnice) din punct de vedere al eficienței energetice și impactul asupra mediului înconjurător. Totodată, doar 45,1% din gospodării se ghidează de etichetele energetice la achi­ziționarea unui produs cu impact energetic.

În medie o gospodărie care utilizează lemne de foc drept sursă energetică a consumat 3,9 m3 pe an, cele care utilizează cărbune au folosit 292,3 kg, iar cele care utilizează gaze naturale - circa 525,8 m3.

Rezultatele cercetării sunt disponibile în Publicația „Consumul de energie în gospodăriile casnice”.

Evenimentul a fost organizat cu asistența Comunității Energetice.

Materiale aferente:

 


 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER