Producția și consumul de energie în țările Parteneriatului Estic, ediția 2022

Această publicație se bazează pe activitatea desfășurată de țările Parteneriatului Estic cu privire la statisticile energetice și în special, la balanțele energetice.

Publicația începe cu o prezentare generală a activității desfășurate în țările partenere, în ultimul deceniu cu asistența Uniunii Europene (UE) și a altor organizații internaționale. Cele cinci capitole sunt dedicate fiecărei țări partenere, în care sunt analizate și comentate statisticile și indicatorii cheie privind furnizarea și utilizarea energiei. O sinteză regională oferă o comparație între țări pe anumiți indicatori selectați.

Anexele conțin note metodologice, inclusiv o secțiune de metadate pregătită pentru fiecare țară. Anexele, de asemenea, includ o mulțime de date detaliate într-un format comparabil pentru fiecare țară parteneră, inclusiv balanța energetică 2020, serii cronologice pentru principalele fluxuri și produse ale balanței energetice și o selecție de indicatori calculați din balanța energetică și datele macroeconomice:

- Independența și securitatea energetică;
- Ponderea surselor de energie regenerabilă (SER) în Aprovizionarea Totală cu Energie și Consumul Total Final de Energie;
- Mixul energetic;
- Indicatorii de intensitate și eficiență energetică.

Elaborată de Proiectul Statistici prin Parteneriatul Estic (STEP) 

În limba engleză

Versiune electronică 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER