Despre

Indicele Prețurilor Producției Industriale (IPPI) măsoară evoluția de ansamblu a prețurilor produselor/serviciilor industriale fabricate și livrate în primul stadiu de comercializare de producătorii interni într-o anumită perioadă (denumită perioadă curentă) față de o perioadă anterioară (denumită perioadă de bază sau de referință).
Sfera de cuprindere a IPPI este reprezentată de ansamblul produselor fabricate și comercializate (la intern și/sau la export) de către entitățile a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor 05÷35 din CAEM-2.
Cercetarea prețurilor produselor industriale este bazată pe Nomenclatorul produselor industriale PRODMOLD (lista 2013), armonizat la standardul european PRODCOM, lista 2013.
Indicele Prețurilor Producției Industriale este de tip Laspeyres și se determină pe baza unui sistem de ponderi constante revizuite o dată la 5 ani. Sistemul de ponderi utilizat în calculul IPPI se stabilește separat pe destinații, după cum acesta servește la calculul IPPI livrată pe piața internă sau livrată la export.
Datele sunt publicate lunar pe pagina oficială web a BNS prin intermediul comunicatului de presă, banca de date statistice și rubrica Statistici pe domenii
"
 

Vezi mai mult
 

Banca de date

 

 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
19.12.202210:00Banca de dateIndicii prețurilor producției industrialeNoiembrie 2022BNS
19.12.202210:00ComunicatEvoluția indicilor prețurilor producției industrialeNoiembrie 2022BNS
 
 

Contacte