Primele rezultate ale Anchetei de conjunctură în întreprinderi au fost publicate

Biroul Național de Statistică (BNS) a publicat rezultatele Anchetei de conjunctură în întreprinderi, cercetare lansată de BNS în anul 2023 conform Programului Lucrărilor Statistice pentru anul 2023. Primele rezultate ale cercetării, ce descriu tendințele în evoluția activității economice în trimestrul II 2023, sunt disponibile pe pagina web a Biroului, în comunicatul statistic „Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul II 2023”.

Unul din obiectivele cercetării „Ancheta de conjunctură în întreprinderi” este anticiparea evoluțiilor viitoare ale economiei și a punctelor de cotitură în activitatea economică. Cercetarea a vizat entitățile din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii, și reflectă estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendințele de evoluție ale activității economice pe termen scurt.

Ancheta a fost realizată pe bază de sondaj și este reprezentativă la nivel de secțiune conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2). Estimările cu privire la tendințele de evoluție sunt prezentate față de trimestrul precedent (în cazul dat trimestrul II 2023 față de trimestrul I 2023).

Răspunsurile primite de la managerii întreprinderilor din eșantionul supus cercetării statistice sunt prezentate sub forma unui sold conjunctural, care indică percepția managerilor întreprinderilor asupra evoluției activității economice. Acesta nu trebuie confundat cu ritmul creșterii sau scăderii efective a oricărui indicator statistic produs de BNS.

Menționăm că, Ancheta este elaborată în conformitate cu standardele și bunele practici ale UE privind anchetele de conjunctură Business and Consumer Surveys. Implementarea acesteia constituie una din activitățile privind implementarea graduală a metodologiilor și a instrumentarului statistic în corespundere cu cerințele și bunele practici ale Uniunii Europene, fiind prevăzută și în Planul de acțiuni ale Guvernului pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2023 (acțiunea 1.39).

În conformitate cu Programul de lucrări statistice pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 952/2022, rezultatele Anchetei de conjunctură vor fi publicate la a 25-a zi după trimestrul de referință.

Menționăm că, în anul 2022, BNS a realizat o cercetare experimentală a Anchetei de conjunctură în întreprinderi cu asistența proiectului German Economic Team (Echipa Economică Germană, GET), rezultatele acesteia fiind prezentate în cadrul unui eveniment.

Rezultatele Anchetei de conjunctură în întreprinderi au fost publicate în comunicatul „Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul II 2023”.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER