Despre

Statistica gender reprezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii. Ea este unul din instrumentele importante ce permit a ţine evidenţa caracteristicilor femeilor şi bărbaţilor, ca grupe social-demografice specifice, la elaborarea politicii social-demografice optimale, realizarea principiului egalităţii drepturilor şi posibilităţilor femeilor şi bărbaţilor.

Pentru a înţelege mai bine termenii conceptuali folosiţi, utilitatea datelor statistice pentru măsurarea inegalităţilor de gen şi modul în care aceste date pot fi folosite cu eficienţă maximă, Vă propunem să Vă îndrumați de Ghidul utilizatorului statisticilor de gen, elaborat în anul 2008 cu suportul conceptual al Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei în cadrul proiectului comun „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”.

În anul 2014 în cadrul proiectului comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” Banca de date a fost completată cu un nou compartiment Statistica gender.  Majoritatea indicatorilor din acest compartiment au fost calculaţi pentru prima dată şi nu se regasesc în alte compartimente ale băncii de date. Totodată, indicatorii publicaţi fac parte din Setul minim a indicatorilor gender elaborat de către Comisia pentru Statistică a ONU. Compartimentul Statistica gender din Banca de date conţine date statistice dezagregate pe sexe, care sînt grupate în 4 subcompartimente conform obiectivelor strategice de bază din cadrul Programului Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen, şi anume:

La 28 martie 2017, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS) în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite, a lansat GenderPulse – primul instrument de vizualizare grafică interactivă, ușor de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen. Astfel, cu un singur click, utilizatorii pot afla ce salarii au femeile în comparație cu bărbații în diverse sectoare ale economiei și cum au evoluat acestea de-a lungul timpului, sau care e starea de sănătate a femeilor și bărbaților din orașe și sate, sau care este raportul de gen în organele de luare a deciziilor și multe altele.

Vezi mai mult
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
09.09.202414:00Banca de dateEducația și instruirea femeilor pe parcursul vieții Anul 2023BNS
11.09.202414:00Banca de dateSănătatea femeilor Anul 2023BNS
11.09.202414:00Banca de dateParticiparea femeilor în procesul de luare a deciziilor Anul 2023BNS
20.09.202414:00Banca de dateAbilitarea economică a femeilor Anul 2023BNS
 
 

Metadate, concepte și metodologii

Concepte și metodologii

 

Contacte