Statisticile privind egalitatea de gen în Parteneriatul Estic (PE). „Progresul în Egalitatea de Gen: ce ne spun statisticile?”, ediția 2022

Publicația prezintă date de gen care sunt comparabile între țările Parteneriatului Estic, oferind o analiză descriptivă la nivel regional și național. Prioritatea a fost de a afișa date care sunt armonizate între țările partenere și aliniate la metodologiile Eurostat. Colectarea și analiza datelor oferă, de asemenea, o oportunitate de a identifica provocările cu care se confruntă țările partenere pentru a produce și prezenta date naționale de gen.

Această publicație regională oferă oportunitatea de a îmbunătăți calitatea datelor și a metadatelor prin analiză și utilizare. Colaborarea în vederea dezvoltării unor modalități eficiente de prezentare și descriere a informațiilor pentru un public larg, cum ar fi factorii de decizie politică și publicul larg, poate contribui la consolidarea capacității de comunicare a statisticilor.

Elaborată de Proiectul Statistici prin Parteneriatul Estic (STEP)

În limbile rusă și engleză

Versiune electronică 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER