Despre

Statistica investițiilor în active imobilizate studiază fenomenele și procesele cantitative și calitative legate de realizarea activității investiționale, îndreptată la procurarea, reproducerea şi crearea mijloacelor fixe noi.
 Datele sunt prezentate trimestrial (cumulativ) și anual.
 

Vezi mai mult
 

Banca de date

 

 

Contacte