Despre

Domeniul conține date trimestriale și anuale cu privire la câștigul salarial mediu și costul forței de muncă. Datele trimestriale sunt elaborate în baza cercetării ”Câștigurile salariale” și cuprind unitățile economice cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați. Rezultatele cercetării sunt dezagregate pe activități economice și sectoare (bugetar și real).
Datele anuale sunt elaborate în baza cercetării ”Câștigurile salariale și costul forței de muncă” care, spre deosebire de cercetarea trimestrială, cuprinde unitățile cu unu și mai mulți salariați și conține informații cu privire la câștigul salarial mediu brut și net, costul forței de muncă, structura câștigului salarial și al costului forței de muncă. Datele sunt dezagregate pe activități economice, forme de proprietate, sectoare, sexe și în profil teritorial.

 

Vezi mai mult
 

Comunicate

 

Contacte