Despre

Domeniul conține date trimestriale și anuale cu privire la câștigul salarial mediu și costul forței de muncă. Datele trimestriale sunt elaborate în baza cercetării ”Câștigurile salariale” și cuprind unitățile economice cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați. Rezultatele cercetării sunt dezagregate pe activități economice și sectoare (bugetar și real).
Datele anuale sunt elaborate în baza cercetării ”Câștigurile salariale și costul forței de muncă” care, spre deosebire de cercetarea trimestrială, cuprinde unitățile cu unu și mai mulți salariați și conține informații cu privire la câștigul salarial mediu brut și net, costul forței de muncă, structura câștigului salarial și al costului forței de muncă. Datele sunt dezagregate pe activități economice, forme de proprietate, sectoare, sexe și în profil teritorial.

 

Vezi mai mult
 

Comunicate

 

Tabele Excel

Rezultatele cercetării anuale "Câștigurile salariale și costul forței de muncă"

Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie

Salariul mediu lunar al unui lucrător pe ramuri ale economiei naționale în 1960-2010

 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
26.08.202414:00Banca de dateCâștigul salarial / Serii anuale Anul 2023BNS
26.08.202414:00Banca de dateCostul forței de muncă Anul 2023BNS
26.08.202414:00ComunicatCâștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților Anul 2023BNS
29.08.202414:00Banca de dateCâștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul II 2024BNS
29.08.202414:00ComunicatCâștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul II 2024BNS
30.08.202410:00Tabele ExcelRezultatele cercetării anuale "Câștigurile salariale și costul forței de muncă" Anul 2023BNS
29.11.202414:00Banca de dateCâștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul III 2024BNS
29.11.202414:00ComunicatCâștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul III 2024BNS
12.12.202414:00Banca de dateRepartizarea salariaților conform mărimii salariului Septembrie 2024BNS
12.12.202414:00ComunicatRepartizarea salariaților conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie Septembrie 2024BNS
12.12.202414:00Tabele ExcelRepartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie Septembrie 2024BNS
 
 

Contacte