Despre

Obiectivul principal al domeniului este determinarea principalelor caracteristici ale nivelului de trai al populației prin prisma veniturilor, cheltuielilor, consumului, condițiilor de trai și a altor indicatori. Sursa datelor este Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) - cercetarea continuă asupra gospodăriilor casnice, cu diseminarea anuală a rezultatelor. Informaţia colectată în cadrul acestei cercetări permite identificarea categoriilor de gospodării/persoane defavorizate şi analiza impactului diferitor programe şi politici asupra situaţiei socio-economice a populaţiei. Ultima revizuire a metodologiei CBGC a avut loc în anul 2019.

Vezi mai mult
 

Contacte