Misiunea TAIEX privind reorganizarea personalului antrenat în colectarea datelor din cadrul cercetărilor efectuate în gospodării de către BNS

În perioada 28-30 noiembrie 2023, prin instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Uniunii Europene TAIEX s-a desfășurat misiunea de expertiză pentru îmbunătățirea capacității instituționale a Biroului Național de Statistică privind colectarea datelor din domeniul social.

Expertele din cadrul Biroului Central de Statistică al Letoniei, Ramona Skakunova, director al Departamentului de colectare a datelor și Daina Vikstrema, șef al Secției de coordonare a operatorilor de interviu, au împărtășit bunele practici privind reorganizarea rețelei integrate de operatori de interviu și controlori antrenați în colectarea datelor din cadrul cercetărilor în gospodării efectuate de către BNS, „Ancheta Forței de Muncă” (AFM) și „Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice” (CBGC).

Directorul general al BNS, Oleg Cara, și-a exprimat speranța că recomandările oferite de expertele din Letonia privind reorganizarea rețelei de intervievatori și digitalizarea procesului de colectare a datelor vor susține Biroul Național de Statistică în sarcina sa principală de a produce informații detaliate, calitative și veridice privind nivelul de trai al populației și situația pe piața muncii.

În cadrul misiunii, expertele TAIEX au făcut mai multe recomandări cu privire la extinderea implementării metodei CAPI de colectare la toate cercetările, și, totodată, extinderea numărului de cercetări în gospodării. În vederea facilitării creării unei echipe mobile de operatori, expertele au recomandat crearea condițiilor de deplasare a acestora.

Ținem să remarcăm că acțiunea privind reorganizarea rețelei integrate de operatori și controlori în cadrul cercetărilor prin sondaj din domeniul social în gospodăriile casnice este stipulată în Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare a sistemului statistic național pentru perioada 2023-2026, obiectivul general 1 „Capacitatea instituțională a membrilor SSN consolidată pentru producerea datelor statistice relevante, accesibile și interoperabile, guvernată de standarde și condusă de inovație”.

Aducem la cunoștință că TAIEX este instrumentul pentru asistență tehnică și schimb de informații din cadrul Comisiei Europene și oferă sprijin pentru armonizarea legislației naționale cu acquis-ul UE, politicile și practicile UE.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER