Consolidarea capacităților personalului responsabil de colectarea datelor în cadrul cercetărilor statistice în gospodării

Circa 40 controlori din rețeaua integrată de operatori de interviu și controlori ce activează în cadrul cercetărilor statistice din domeniul social - Ancheta Forței de Muncă (AFM) și Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC), implementate de către Biroul Național de Statistică (BNS), au participat la data de 27 septembrie curent în cadrul unei instruiri online. Scopul de bază al instruirii a fost fortificarea capacităților personalului oficiilor teritoriale de statistică (OTS) de a asigura calitatea procesului de colectare a datelor din gospodăriile casnice ce fac subiectul cercetărilor statistice, precum și de a monitoriza activitatea operatorilor de interviu.

Subiectele abordate în cadrul sesiunii de instruire au vizat calitatea datelor colectate în cadrul CBGC în trimestrul II, evaluarea și soluționarea problemelor apărute la completarea chestionarelor și a fișelor de participare a gospodăriilor, precum și a provocărilor ce țin de colectarea datelor în teren. De asemenea, participanții au discutat despre particularitățile de verificare a informației recepționate de la respondenți, greșelile tipice de raportare statistică și tratarea corespunzătoare a acestora, precum și răspunsurile necesare de a fi furnizate la cele mai frecvente întrebări din partea populației.

Menționăm că, specialiștii (controlorii și operatorii de interviu) responsabili de procesul de colectare a datelor în teren sunt antrenați cu regularitate în instruiri organizate de BNS privind consolidarea capacităților acestora de colectare a datelor din gospodării și creșterea calității lucrului în teren. Instruirile sunt desfășurate în corespundere cu obiectivele din Planul de activitate al BNS pentru anul 2022, dar și drept răspuns la necesitățile curente de eficientizare a procesului de colectare a datelor de la respondenți.

În prezent, rețeaua integrată a cercetărilor statistice AFM și CBGC întrunește 150 operatori de interviu și 41 controlori care activează pe întreg teritoriul țării.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER