Comunicate

Resetare
Produsul Intern Brut în trimestrul IV și anul 2020

Produsul Intern Brut în trimestrul IV și anul 2020

Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul IV 2020, a însumat 56,3 miliarde lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul IV 2019, PIB a scăzut, în termeni reali, cu 3,3% pe seria brută și cu 4,4% pe seria ajustată sezonier.

299
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilordin Republica Moldova în anul 2020

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilordin Republica Moldova în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2020 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 124,5 mii de turiști și excursioniști, ceea ce constituie 33,1% față de anul 2019. Astfel, numărul de turiști și excursioniști în anul de raport, comparativ cu anul 2019, a scăzut cu 252,1 mii de vizitatori, pe seama reducerii numărului de participanţi la turismul emiţător cu 235,9 mii de vizitatori (-76,0%), turismul receptor cu 12,9 mii de vizitatori (-65,0%) și turismul intern cu 3,3 mii de vizitatori (-7,1%).

326
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2021

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna februarie 2021 inflaţia anuală a constituit 0,62%, inclusiv la produse alimentare 1,80%, mărfuri nealimentare 1,15% și servicii prestate populaţiei (-1,89%). Preţurile medii de consum în luna februarie 2021 faţă de luna ianuarie 2021 au crescut cu 0,38%.

326
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2020

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2020

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul IV 2020, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 877,4 mii persoane, fiind în descreștere cu 1,2% față de trimestrul IV 2019.

273
Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Populația feminină predomină în rândul populației cu reședință obișnuită. La începutul anului 2020, la 100 femei reveneau 93 bărbați. Raportul diferă semnificativ în funcție de anumite grupuri de vârstă. Populația masculină predomină în grupul de vârstă 0-14 ani, raportul fiind de 112 bărbați la 100 femei. În grupul de vârstă 15-34 ani, numărul bărbaților și femeilor este aproape identic.

815
Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2020

Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2020 faţă de anul 2019 a constituit 122,5%.

198
Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2020

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2020

Biroul Național de Statistică informează că, câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați, și toate instituțiile bugetare în anul 2020 a constituit 8107,5 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de anul 2019.

239
Investiţii în active imobilizate în anul 2020

Investiţii în active imobilizate în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2020 entitățile din sectorul real cu 5 salariați și mai mult și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 27,1 miliarde lei sau cu 2,6% mai puțin decât în anul 2019.

212
Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2020

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2020

Biroul Național de Statistică informează că, câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați, și toate instituțiile bugetare în anul 2020 a constituit 8107,5 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de anul 2019.

252
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2020

Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2020

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2020 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 26,3 mii infracţiuni, fiind în scădere cu 17,0% comparativ cu anul precedent și cu 37,2% comparativ cu anul 2016. Rata infracţionalităţii în anul 2020 a constituit 100 infracţiuni la 10 mii locuitori, comparativ cu 120 infracíuni în anul 2019 și 151 infracţiuni în anul 2016.

507
Locuinţe date în exploatare în anul 2020

Locuinţe date în exploatare în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că conform datelor preliminare, în anul 2020 au fost date în exploatare 6906 locuințe, cu 2088 locuinţe mai puţin faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul 2020 a însumat 545,5 mii m², sau cu 20,7% mai puțin față de anul 2019.

265
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2020

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2020

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2020 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 90,3 mii de turiști, ce constituie 24,1% față de anul 2019. Din numărul total de turiști, 61,6 mii au constituit turiștii rezidenți și 28,7 mii - turiștii nerezidenți.

305
Lucrări de construcţii executate în ianuarie-decembrie 2020

Lucrări de construcţii executate în ianuarie-decembrie 2020

Biroul Național de Statistică informează că conform datelor preliminare, în ianuarie-decembrie 2020, au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 14,0 miliarde lei sau cu 3,7% mai mult față de ianuarie-decembrie 2019.

155
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2020

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2020

Biroul Național de Statistică informează, că în luna decembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o creștere cu 17,2% faţă de luna precedentă şi o creștere cu 18,5%, comparativ cu luna decembrie 2019.

334
Activitatea industriei în anul 2020

Activitatea industriei în anul 2020

Biroul Național de Statistică informează că în luna decembrie 2020, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 1,8%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare, generând scăderea producției pe total industrie cu 4,4%.

232
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în anul 2020

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2020 exporturile de mărfuri au însumat 2485,2 milioane dolari SUA, valoarea acestora fiind mai mică cu 10,6% față de anul 2019, iar importurile de mărfuri au constituit 5415,7 milioane dolari SUA, nivel inferior celui realizat în anul 2019 cu 7,3%.

325
Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2020

Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna decembrie 2020 cu transportul public au fost transportați 5,2 mil. pasageri, cu 38,8% mai puţin față de luna corespunzătoare din anul 2019. Numărul de pasageri transportați s-a redus în transportul aerian și rutier și a crescut la transportul fluvial și cel feroviar. Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 228,4 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 45,5% comparativ cu luna decembrie 2019.

324
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2021

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna ianuarie 2021 inflaţia anuală a constituit 0,22%, inclusiv la produse alimentare 1,26%, mărfuri nealimentare (-0,08%) și servicii prestate populaţiei (-0,95%).

379
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2020

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2020

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2020 s-au eliberat 3038 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale sau cu 1,9% mai puțin decât în anul 2019, reducerea fiind cauzată de diminuarea numărului de autorizații eliberate pentru clădirile nerezidențiale.

184
Activitatea agricolă în anul 2020

Activitatea agricolă în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică comunică că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2020, conform estimărilor preliminare, a marcat 72,9% faţă de anul 2019. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,9% și producţiei animaliere - cu 3,8%.

286
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna decembrie 2020

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna decembrie 2020

Biroul Național de Statistică relatează, că în luna decembrie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de noiembrie curent cu 0,7% și față de decembrie 2019 – cu 3,8%.

206
Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2020

Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2020

Biroul Național de Statistică informează că în luna noiembrie 2020, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,7%. Majorarea producției a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+31,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+28,7%), generând majorarea producției pe total industrie cu 0,6% și 4,1% respectiv. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-2,4%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 2,0%.

218
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2020

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2020

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-noiembrie 2020 exporturile de mărfuri au însumat 2267,0 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 11,5%, iar importurile de mărfuri au constituit 4848,6 milioane dolari SUA (Figura 14), volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 8,6%.

221
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2020

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2020 cu transportul public au fost transportați 5,2 mil. pasageri, cu 41,8% mai puţin față de luna corespunzătoare din anul 2019. Numărul de pasageri transportați s-a redus în transportul aerian, rutier și cel feroviar, și a crescut la transportul fluvial. Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 191,0 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 53,7% comparativ cu luna noiembrie 2019.

183
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2020 și în anul 2020

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2020 și în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna decembrie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 0,39%, inclusiv la produse alimentare 1,66%, mărfuri nealimentare (-0,49%) și servicii prestate populaţiei (-0,30%).

279
Nivelul sărăciei în Republica Moldova în anul 2019

Nivelul sărăciei în Republica Moldova în anul 2019

Biroul Național de Statistică prezintă informații statistice cu privire la nivelul sărăciei în Republica Moldova în anul 2019, conform setului standard de indicatori privind sărăcia, estimați în baza rezultatelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.

713
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, rețeaua unităților școlare din învățământul primar și secundar general este alcătuită din 106 școli primare, 787 gimnazii, 338 licee și 10 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Din totalul de 1241 instituții de învățământ primar și secundar general, 98,1% aparțin sectorului public și 74,5% funcționează în mediul rural.

340
Principalele rezultate ale cercetării “Influența pandemiei COVID-19 asupra gospodăriei” în trimestrul III 2020

Principalele rezultate ale cercetării “Influența pandemiei COVID-19 asupra gospodăriei” în trimestrul III 2020

Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele modulului “Influența pandemiei COVID-19 asupra gospodăriei” în trimestrul III 2020. Modului nominalizat a fost realizat în cadrul Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice. Răspunsurile gospodăriilor la întrebările din modul s-au referit la perioada de la începutul pandemiei.

271
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități, inclusiv 16 instituții de stat și 8 instituții private. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

293
Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2020

Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2020

Biroul Național de Statistică informează că în luna octombrie 2020, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 7,7%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare, generând scăderea producției pe total industrie cu 8,9%.

173
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY