Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 20231,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023 cu transportul public au fost transportați 67,4 milioane pasageri, în creștere cu 30,3% față de aceeași perioadă a anului precedent. Această evoluție a fost determinătă de majorarea numărului de pasageri transportați cu toate modurile de transport public: pe cale aeriană (de 2,3 ori), pe calea ferată (+42,3%), cu trolebuze (+30,3%), cu transportul rutier (+29,6%) și fluvial (+1,3%).

Parcursul pasagerilor în perioada de raport a fost în creștere cu 49,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 și a constituit 1 254,2 milioane pasageri-km. Creșteri semnificative au fost înregistrate în transportul aerian (de 2,6 ori), feroviar (de 2,0 ori), cu troleibuze (+30,8%) și în transportul cu autobuze și microbuze (+17,0%).

Descarcă datele în format .xlsx

În structura călătoriilor, ponderi semnificative au revenit deplasărilor pasagerilor cu transportul electric (68,4% din total) și rutier (30,9%).

Cu troleibuze au fost transportați 46,1 milioane pasageri, în creștere cu 30,3% față de ianuarie-martie 2022. Numărul pasagerilor transportați cu troleibuze în municipiul Chișinau a însumat 41,3 milioane (89,6% din total), în municipiul Bălți – 4,8 milioane (10,4%). Parcursul pasagerilor a totalizat 140,3 milioane pasageri-km, în creştere cu 30,8%, comparativ cu ianuarie-martie 2022.

În perioada de raport cu mijloacele de transport rutier (autobuze și microbuze) au fost transportați 20,9 milioane pasageri, din care 18,2 milioane (87,1% din total) în trafic urban și suburban, 2,4 milioane (11,6%) – în trafic interurban și 0,3 milioane (1,3%) – în trafic internațional.

Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 60,6%, regiunile de dezvoltare Centru – 18,4%, Nord – 11,9%, Sud – 6,8% și UTA Găgăuzia – 2,3%.

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor
 în ianuarie-martie 2023, pe moduri de transport public

 

Ianuarie-martie 2023

Ianuarie-martie 2023 în % față de ianuarie-martie 2022

Informativ: ianuarie-martie 2022 în %
față de ianuarie-martie 2021

Pasageri transportaţi, mii pasageri

67 437,2

130,3

113,3

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

180,8

142,3

90,3

rutier (autobuze şi microbuze)

20 865,1

129,6

113,2

fluvial

24,3

101,3

45,9

aerian

249,3

232,3

128,0

troleibuze

46 117,7

130,3

113,6

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km

1 254,2

149,6

124,6

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

12,2

195,7

117,9

rutier (autobuze şi microbuze)

635,1

117,0

131,6

fluvial

0,05

101,3

45,9

aerian

466,7

256,0

113,6

troleibuze

140,3

130,8

113,4

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 4,0 milioane tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în ianuarie-martie 2022 cu 12,3%. În perioada de raport, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul aerian (+49,5%) și fluvial (+10,5%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (-12,5%) și rutier3 (-12,4%).

În perioada de raport, parcursul mărfurilor a totalizat 1 369,1 milioane tone-km, în creştere cu 4,3%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Descarcă datele în format .xlsx

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-martie 2023, pe moduri de transport

 

Ianuarie-martie 2023

Ianuarie-martie 2023 în % față de ianuarie-martie 2022

Informativ: Ianuarie-martie 2022 în % față de ianuarie-martie 2021

Mărfuri transportate, mii tone

4 022,9

87,7

148,1

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

821,4

87,5

172,7

rutier³

3 171,6

87,6

144,5

fluvial

29,5

110,5

56,4

aerian

0,4

149,5

88,5

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km

1 369,1

104,3

127,0

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

232,2

88,2

294,3

rutier³

1 136,5

108,3

111,2

fluvial

0,06

110,5

56,4

aerian

0,4

181,4

113,4

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (78,8%), au transportat 3,2 milioane tone de mărfuri, din care 2,1 milioane tone (66,3% din total) în trafic național și 1,1 milioane tone (33,7%) – în trafic internațional.

Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier3 în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 60,9%, regiunile de dezvoltare Centru – 18,7%, Nord – 11,5%, Sud – 5,0% și UTA Găgăuzia – 3,9%.

În perioada de raport, transportul feroviar, care deține 20,4% în structura mărfurilor transportate, a înregistrat scăderi ale volumului de mărfuri transportate cu 12,5% și a parcursului mărfurilor – cu 11,8% faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi. În unele cazuri pot apărea decalaje neânsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.
3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 întreprinderile de transport mărfuri transportate mijloace de transport moduri de transport pasageri transportați transport transport public transportul aerian transportul feroviar transportul fluvial transportul rutier

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER