Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 20221,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2022 cu transportul public au fost transportați 246,4 milioane pasageri, în creștere cu 25,1% față de anul precedent. Această evoluție a fost determinătă, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați pe cale aeriană (+43,2%), cu transportul rutier (+34,1%) și cu trolebuze (+21,2%). Totodată, s-a înregistrat descreșterea numărului de pasageri transportați cu transportul fluvial (-21,3%) și feroviar (-4,3%).

Parcursul pasagerilor în perioada de raport a fost în creștere cu 36,3% comparativ cu anul 2021 și a constituit 5312,3 milioane pasageri-km, din care 2797,3 milioane pasageri-km (52,7% din total) au fost înregistrați în transportul cu autobuze și microbuze, 1981,8 milioane pasageri-km (37,3%) – în transportul aerian și 500,8 milioane pasageri-km (9,4%) – în transportul cu troleibuze.

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022 cu mijloacele de transport rutier (autobuze și microbuze) au fost transportați 79,5 milioane pasageri, din care 41,7 milioane (52,5% din total) în trafic uban, 26,3 milioane (33,1%) – trafic suburban, 10,3 milioane (13,0%) – în trafic interurban și 1,1 milioane (1,4%) – în trafic internațional.

Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 57,6%, regiunile de dezvoltare Centru – 18,0%, Nord – 14,2%, Sud – 8,1% și UTA Găgăuzia – 2,1%.

În anul 2022 cu troleibuze au fost transportați 165,0 milioane pasageri, cu 21,2% mai mult față de anul 2021. Numărul pasagerilor transportați cu troleibuze în municipiul Chișinau a constituit 146,6 milioane (88,9% din total), în municipiul Bălți – 18,4 milioane (11,1%). Parcursul pasagerilor a constituit 500,8 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 21,2%, comparativ cu anul 2021.

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor
 în
 anul 2022, pe moduri de transport public

 

Anul 2022

Anul 2022 în % față de anul 2021

Informativ: Anul 2021 în % față de anul 2020

Pasageri transportaţi, mii pasageri

246 376,7

125,1

114,7

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

572,2

95,7

83,0

rutier (autobuze şi microbuze)

79 468,8

134,1

109,3

fluvial

133,2

78,7

79,9

aerian

1 200,2

143,2

217,6

troleibuze

165 002,3

121,2

117,1

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km

5 312,3

136,3

139,8

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

32,0

137,2

79,8

rutier (autobuze şi microbuze)

2 797,3

135,7

117,5

fluvial

0,27

78,4

80,0

aerian

1 981,8

141,8

215,0

troleibuze

500,8

121,2

117,1

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2022, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 20,9 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în anul 2021 cu 5,9%. În perioada de raport, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (+16,2%) și rutier3 (+4,1%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-19,2%) și aerian (-13,1%).

Parcursul mărfurilor, în anul 2022, a constituit 6 071,8 milioane tone-km, fiind în creştere cu 14,1%, comparativ cu anul 2021.

Datele figurii în format .xlsx

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
realizat de întreprinderile de transport în anul 2022, pe moduri de transport

 

Anul 2022

Anul 2022 în % față de anul 2021

Informativ: Anul 2021 în % față de anul 2020

Mărfuri transportate, mii tone

20 873,4

105,9

119,1

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

3 854,9

116,2

115,1

rutier³

16 881,5

104,1

120,8

fluvial

135,8

80,8

73,8

aerian

1,2

86,9

106,4

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km

6 071,8

114,1

114,8

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

1 222,0

183,9

110,9

rutier³

4 848,4

104,2

115,4

fluvial

0,27

80,8

73,8

aerian

1,2

115,3

109,0

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2022, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (80,9%), au transportat 16,9 milioane tone de mărfuri, din care 12,4 milioane tone (73,2% din total) în trafic național și 4,5 milioane tone (26,8%) – în trafic internațional.

Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier3 în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 48,4%, regiunile de dezvoltare Centru – 26,5%, Nord – 16,3%, Sud – 5,4% și UTA Găgăuzia – 3,4%.

În anul 2022, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 18,5% în structura mărfurilor transportate, s-au transportat 3,9 milioane tone de mărfuri, sau cu 16,2% mai mult faţă de anul 2021.

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.
În unele cazuri pot apărea decalaje neânsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.

Informații relevante:

2022 2022/2021 autobuze întreprinderile de transport marfuri mărfuri încărcate mărfuri transportate microbuz mijloace de transport moduri de transport parcursul mărfurilor parcursul pasagerilor pasageri pasageri transportați transport public transportul aerian transportul feroviar transportul fluvial transportul rutier volumul de mărfuri

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER