Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-septembrie 20221,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2022 cu transportul public au fost transportați 173,6 milioane pasageri, în creștere cu 19,8% față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Această evoluție a fost determinată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați pe cale aeriană (+40,1%), cu transportul rutier (+21,6%) și cu trolebuze (+19,1%). Totodată, s-a înregistrat descreșterea numărului de pasageri transportați cu transportul fluvial (-23,5%) și feroviar (-11,5%).

Parcursul pasagerilor în perioada de raport a fost în creștere cu 30,0% comparativ cu ianuarie-septembrie 2021 și a constituit 3 745,7 milioane pasageri-km, din care 1 935,6 milioane pasageri-km (51,7% din total) au fost înregistrați în transportul cu autobuze și microbuze, 1 428,9 milioane pasageri-km (38,1%) – în transportul aerian și 359,2 milioane pasageri-km (9,6%) – în transportul cu troleibuze.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 cu mijloacele de transport rutier (autobuze și microbuze) au fost transportați 53,8 milioane pasageri, din care 28,9 milioane (53,8% din total) în trafic uban, 17,1 milioane (31,7%) – trafic suburban, 7,0 milioane (13,1%) – în trafic interurban și 0,7 milioane (1,4%) – în trafic internațional.

Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 55,4%, regiunile de dezvoltare Nord – 15,1%, Centru – 18,4%, Sud – 8,8% și UTA Găgăuzia – 2,3%.

În ianuarie-septembrie 2022 cu troleibuze au fost transportați 118,4 milioane pasageri, cu 19,1% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2021. Numărul pasagerilor transportați cu troleibuze în municipiul Chișinau a constituit 105,0 milioane (88,6% din total), în municipiul Bălți – 13,4 milioane (11,4%). Parcursul pasagerilor a constituit 359,2 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 19,0%, comparativ cu ianuarie – septembrie 2021.

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor
 în
ianuarie-septembrie 2022, pe moduri de transport public

 

Ianuarie-septembrie 2022

Ianuarie-septembrie 2022 în % față de
ianuarie-septembrie 2021

Informativ:
Ianuarie-septembrie 2021 în % față de
ianuarie-septembrie 2020

Pasageri transportaţi, mii pasageri

173 597,8

119,8

117,3

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

420,9

88,5

86,9

rutier (autobuze şi microbuze)

53 768,3

121,6

113,7

fluvial

104,8

76,5

89,5

aerian

890,0

140,1

208,7

troleibuze

118 413,8

119,1

118,8

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km

3 745,7

130,0

140,7

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

21,8

121,6

77,8

rutier (autobuze şi microbuze)

1 935,6

127,9

119,2

fluvial

0,21

76,1

89,6

aerian

1 428,9

136,4

209,0

troleibuze

359,2

119,0

118,9

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 14,8 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-septembrie 2021 cu 9,3%. În perioada de raport, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (+26,9%) și rutier3 (+6,1%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-23,8%) și aerian (-21,2%).

Parcursul mărfurilor, în ianuarie-septembrie 2022, a constituit 4 511,0 milioane tone-km, fiind în creştere cu 21,2%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-septembrie 2022, pe moduri de transport

 

Ianuarie-septembrie 2022

Ianuarie-septembrie 2022 în % față de
ianuarie-septembrie 2021

Informativ:
Ianuarie-septembrie 2021 în % față de ianuarie-septembrie 2020

Mărfuri transportate, mii tone

14 774,5

109,3

113,9

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

883,6

126,9

102,9

rutier3

11 786,5

106,1

117,0

fluvial

103,6

76,2

135,9

aerian

0,8

78,8

111,5

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km

4 511,0 

121,2 

110,9 

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

972,5

234,8

87,6

rutier3

3 537,8

107,0

115,9

fluvial

0,21

76,2

85,5

aerian

0,6

76,2

113,9

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (79,8%), au transportat 11,8 milioane tone de mărfuri, cu 6,1% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier3 în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 46,6%, regiunile de dezvoltare Centru – 28,8%, Nord – 15,3%, Sud – 5,8% și UTA Găgăuzia – 3,5%.

În ianuarie-septembrie 2022, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 19,5% în structura mărfurilor transportate, s-au transportat 2,9 milioane tone de mărfuri, sau cu 26,9% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2021.

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

Informații relevante:

2021 autobuze cifre date indicatori întreprinderile de transport leasing marfuri mărfuri încărcate mărfuri transportate microbuz mijloace de transport mijloace fixe moduri de transport moldova parcursul mărfurilor parcursul pasagerilor pasageri pasageri transportați statistica statistici transport transport public transportul aerian transportul feroviar transportul fluvial transportul rutier volumul de mărfuri

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER