Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 20221,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2022cu transportul public au fost transportați 109,7 milioane de pasageri, în creștere cu 17,6% față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Această evoluție a fost determinătă, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați pe cale aeriană (+41,9%), cu troleibuze (+19,5%) și cu transportul rutier (+13,4%). Totodată, s-a înregistrat descreșterea numărului de pasageri transportați cu transportul fluvial (-13,9%) și feroviar (-8,1%).

Parcursul pasagerilor în perioada de raport a fost în creștere cu 27,6% comparativ cu ianuarie-iunie 2021 și a constituit 2011,5 milioane pasageri-km, din care 1 132,4 milioane pasageri-km (56,3% din total) au fost înregistrați în transportul cu autobuze și microbuze, 634,2 milioane pasageri-km (31,5%) – în transportul aerian și 230,8 milioane pasageri-km (11,5%) – în transportul cu troleibuze.

Datele graficului în format .xlsx

În perioada cercetată, cu mijloacele de transport rutier (autobuze și microbuze) au fost transportați 32,8 milioane de pasageri, din care 19,2 milioane (58,7% din total) în trafic uban, 8,7 milioane (26,6%) – trafic suburban, 4,4 milioane (13,4%) – în trafic interurban și 0,4 milioane (1,3%) – în trafic internațional.

Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 56,5%, regiunile de dezvoltare Nord – 15,7%, Centru – 16,5%, Sud – 8,8% și UTA Găgăuzia – 2,5%.

În ianuarie-iunie 2022 cu troleibuze au fost transportați 76,2 milioane pasageri, cu 19,5% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2021. Numărul pasagerilor transportați cu troleibuze în municipiul Chișinău a constituit 67,3 milioane (88,3% din total), în municipiul Bălți – 8,9 milioane (11,7%). Parcursul pasagerilor a constituit 230,8 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 19,4% comparativ cu ianuarie-iunie 2021.

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor
înianuarie-iunie 2022, pe moduri de transport public
 Ianuarie-iunie 2022Ianuarie-iunie 2022 în %
față de ianuarie-iunie 2021  
Informativ: 
Ianuarie-iunie 2021 în %
față de ianuarie-iunie 2020
Pasageri transportaţi, mii pasageri109 686,9117,6114,9

din care, pe moduri de transport:

   

feroviar

273,091,978,4

rutier (autobuze şi microbuze)

32 795,7113,4113,0

fluvial

84,486,1127,6

aerian

382,6141,9126,2

troleibuze

76 151,2119,5116,0
    
Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km2 011,5127,6116,8

din care, pe moduri de transport:

   

feroviar

13,9124,065,7

rutier (autobuze şi microbuze)

1 132,4125,7110,5

fluvial

0,1786,0127,6

aerian

634,2134,7134,2

troleibuze

230,8119,4116,0

În ianuarie-iunie 2022 întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 9,2 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-iunie 2021 cu 19,6%. În perioada de raport, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (+69,7%) și rutier3 (+11,3%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-29,2%) și aerian (-26,1%).

Parcursul mărfurilor, în ianuarie-iunie 2022, a constituit 2850,3 milioane tone-km, fiind în creştere cu 24,3% comparativ cu ianuarie-iunie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-iunie 2022, pe moduri de transport
 Ianuarie-iunie 2022Ianuarie-iunie 2022 în %
față de ianuarie-iunie 2021  
Informativ:  
Ianuarie-iunie 2021 în %
față deianuarie-iunie 2020
Mărfuri transportate, mii tone9 223,3119,6108,5

din care, pe moduri de transport:

   

feroviar

1 980,6169,776,7

rutier³

7 175,0111,3117,3

fluvial

67,270,8111,8

aerian

0,573,9117,6
    
Parcursul mărfurilor, milioane tone-km2 850,3124,3106,2

din care, pe moduri de transport:

   

feroviar

648,1331,456,2

rutier ³

2 201,7105,0115,9

fluvial

0,1370,8111,8

aerian

0,476,1111,2

În ianuarie-iunie 2022, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (77,8%) au transportat 7,2 milioane de tone de mărfuri, cu 11,3% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier3 în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 47,0%, regiunile de dezvoltare Centru – 28,0%, Nord – 15,0%, Sud – 6,0% și UTA Găgăuzia – 4,0%.

În ianuarie-iunie 2022, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 21,5% în structura mărfurilor transportate, s-au transportat 2,0 milioane de tone de mărfuri sau cu 69,7% mai mult faţă de ianuarie-iunie 2021.

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.
 
Informații relevante:
autobuze cifre date indicatori întreprinderile de transport marfuri mărfuri încărcate mărfuri transportate microbuz mijloace de transport moduri de transport moldova parcursul mărfurilor parcursul pasagerilor pasageri pasageri transportați statistica statistici transport transport public transportul aerian transportul feroviar transportul fluvial transportul rutier volumul de mărfuri

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER