Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 20221,2

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022cu transportul public au fost transportați 51,7 milioane pasageri, în creștere cu 13,3% față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Această evoluție a fost determinată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați pe cale aeriană (+28,0%), cu troleibuze (+13,6%) și cu transportul rutier (+13,2%). Totodată, s-a înregistrat descreșterea numărului de pasageri transportați cu transportul fluvial (-54,1%) și feroviar (-9,7%).

Parcursul pasagerilor în perioada de raport a fost în creștere cu 24,6% comparativ cu ianuarie-martie 2021 și a constituit 838,5 milioane pasageri-km, din care 542,7 milioane pasageri-km (64,7% din total) au fost înregistrați în transportul cu autobuze și microbuze, 182,3 milioane pasageri-km (21,7%) – în transportul aerian și 107,2 milioane pasageri-km (12,8%) – transportul cu troleibuze.

Datele graficului în format .xlsx

În perioada cercetată, cu mijloacele de transport rutier (autobuze și microbuze) au fost transportați 16,1 milioane pasageri, din care 9,4 milioane (58,2% din total) în trafic uban, 4,4 milioane (27,3%) – trafic suburban, 2,2 milioane (13,4%) – în trafic interurban și 0,2 milioane (1,1%) – trafic internațional.

Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 55,7%, regiunile de dezvoltare Nord – 17,0%, Centru – 16,0%, Sud – 8,8% și UTA Găgăuzia – 2,5%.

În ianuarie-martie 2022 cu troleibuze au fost transportați 35,4 milioane pasageri, cu 13,6% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2021. Numărul pasagerilor transportați cu troleibuze în municipiul Chișinău a constituit 31,2 milioane (88,3% din total), în municipiul Bălți – 4,2 milioane (11,7%). Parcursul pasagerilor a constituit 107,2 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 13,4% comparativ cu ianuarie-martie 2021.

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor
înianuarie-martie 2022, pe moduri de transport public 
 

 

Ianuarie-martie 2022

Ianuarie-martie 2022 în % față de
ianuarie-martie 2021

Informativ:
Ianuarie-martie 2021 în % față de
ianuarie-martie 2020

Pasageri transportaţi, mii pasageri

51749,7

113,3

80,2

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

127,1

90,3

59,4

rutier (autobuze şi microbuze)

16 098,6

113,2

73,4

fluvial

24,0

45,9

193,7

aerian

107,3

128,0

43,6

troleibuze

35 392,7

113,6

84,0

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km

838,5

124,6

62,5

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

feroviar

6,2

117,9

43,9

rutier (autobuze şi microbuze)

542,7

131,6

64,6

fluvial

0,05

45,9

193,7

aerian

182,3

113,6

51,4

troleibuze

107,2

113,4

83,9

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 4,7 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-martie 2021 cu 51,0%. În perioada de raport, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (+89,1%) și rutier3 (+44,5%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-43,6%) și aerian (-11,5%).

Parcursul mărfurilor în ianuarie-martie 2022 a constituit 1310,8 milioane tone-km, fiind în creştere cu 26,8% comparativ cu ianuarie-martie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
 realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-martie 2022, pe moduri de transport

 

Ianuarie-martie 2022

Ianuarie-martie 2022 în % față de
ianuarie-martie 2021

Informativ:
Ianuarie-martie 2021 în % față de ianuarie-martie 2020

Mărfuri transportate, mii tone

4 675,0

151,0

86,0

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

1 027,6

189,1

57,9

rutier3

3 620,4

144,5

95,0

fluvial

26,7

56,4

184,0

aerian

0,3

88,5

101,4

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km

1 310,8

126,8

89,0

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

261,1

291,9

39,9

rutier3

1 049,4

111,2

100,7

fluvial

0,05

56,4

184,3

aerian

0,2

113,4

64,9

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (77,4%), au transportat 3,6 milioane tone de mărfuri, cu 44,5% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier3 în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 48,5%, regiunile de dezvoltare Centru – 25,8%, Nord – 14,4%, Sud – 7,1% și UTA Găgăuzia – 4,2%.

În ianuarie-martie 2022 cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 22,0% în structura mărfurilor transportate, s-au transportat 1,0 milioane tone de mărfuri, sau cu 89,1% mai mult faţă de ianuarie-martie 2021.

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
2021 autobuze cifre date indicatori întreprinderile de transport marfuri mărfuri încărcate mărfuri transportate microbuz mijloace de transport moduri de transport moldova parcursul mărfurilor parcursul pasagerilor pasageri pasageri transportați statistica statistici transport transport public transportul aerian transportul feroviar transportul fluvial transportul rutier volumul de mărfuri

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER