Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 20231,2

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023 societățile de asigurare au încasat prime brute subscrise (PBS) în valoare de 664,3 milioane lei sau cu 36,9% mai mult față de cele înregistrate în ianuarie-martie 2022.

În același timp, volumul total al despăgubirilor și indemnizațiilor de asigurare plătite în ianuarie-martie 2023 au însumat 244,2 milioane lei și s-au majorat cu 31,3% față de achitările efectuate în perioada respectivă a anului 2022 (vezi Tabelul 1, Figura 1).

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-martie 2023

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
 de asigurare plătite

 

milioane lei

structura, %

2023 în % față
de 2022

milioane lei

structura, %

2023 în % față
de 2022

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

 

 Total

485,4

664,3

100,0

100,0

136,9

186,0

244,2

100,0

100,0

131,3

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

457,9

638,7

94,3

96,2

139,5

174,9

228,4

94,0

93,5

130,6

asigurări de sănătate

24,5

27,0

5,0

4,1

110,1

11,5

15,3

6,2

6,2

133,2

asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

94,7

116,8

19,5

17,6

123,3

63,0

67,1

33,9

27,5

106,4

asigurări de incendiu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

82,6

51,6

17,0

7,8

62,5

10,9

11,8

5,9

4,8

107,8

asigurări de răspundere civilă auto

228,9

320,1

47,2

48,2

139,9

89,1

128,4

47,9

52,6

144,2

alte asigurări generale

27,2

123,2

5,6

18,5

453,3

0,4

5,8

0,2

2,4

1 578,2

Asigurări de viață

27,5

25,6

5,7

3,8

93,1

11,1

15,8

6,0

6,5

142,2

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

26,2

24,5

5,4

3,7

93,4

10,6

15,1

5,7

6,2

142,0

alte asigurări de viață

1,2

1,1

0,3

0,2

88,3

0,5

0,8

0,3

0,3

144,8

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023 veniturile și cheltuielile asigurătorilor s-au majorat față de perioada respectivă a anului 2022 cu 59,8% și 69,7% respectiv. Profitul până la impozitare s-a diminuat cu 10,0% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-martie 2023

 

milioane lei

2023 în %
 față de 2022

2022

2023

Venituri – total

674,3

1 077,3

159,8

Venituri din activitatea operațională

625,6

943,0

150,7

din care din activitatea de asigurare

620,9

935,5

150,7

Cheltuieli – total

590,5

1 001,9

169,7

Cheltuieli aferente activității operaționale

577,6

951,0

164,6

din care aferente activității de asigurare

472,7

815,7

172,6

Profitul (+)/ Pierderea (-) până la impozitare

83,8

75,4

90,0

Descarcă datele în format .xlsx

Note:

Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
Date preliminare (reflectă activitatea tuturor societăților de asigurare (inclusiv celor cu licență suspendată sau cu licență retrasă)).

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 activitatea asiguratorilor activitatea asigurătorilor asigurări de viață asigurări generale asigurători asistență medicală asistenta sociala cheltuielile asigurătorilor veniturile asigurătorilor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER