Activitatea industriei în ianuarie-mai 20231,2

Biroul Național de Statistică informează:
  • în luna mai 2023 comparativ cu luna mai 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 7,4%;
  • cumulativ de la începutul anului ( în ianuarie-mai 2023) comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,4%.

Micșorarea producției (serie brută) în mai 2023 față de luna mai 2022 (cu 7,4%) a fost determinată de descreșteri în industria prelucrătoare (-9,7%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 8,6% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+10,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+11,3%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,3% și 1,0%.

În luna mai 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 7,1% față de luna mai a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-10,3%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+7,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+1,8%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în mai 2011-mai 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-mai 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,4%. Micșorarea producției în ianuarie-mai 2023 față de perioada precedentă a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-10,9%), în industria prelucrătoare (-7,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,9%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-mai 2023 comparativ cu ianuarie-mai 2022 s-a micșorat cu 5,5%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-8,3%), în industria prelucrătoare (-8,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,5%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

 

Mai 2023 față de mai 2022

Ianuarie-mai 2023 față de ianuarie-mai 2022

Informativ: ianuarie-mai 2022
față de ianuarie-mai 2021

TOTAL

B

92,6

93,6

102,6

S

92,9

94,5

101,8

Industria extractivă

B

110,6

89,1

107,6

S

107,2

91,7

107,4

Industria prelucrătoare

B

90,3

92,1

104,9

S

89,7

91,6

103,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

111,3

99,1

92,7

S

101,8

99,5

90,1

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

2022/2023 2023/2022 consum de energie energie indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea producția industrială serie ajustată serie brută

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER