Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 20231,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2023 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,7%. Micșorarea producției în aprilie 2023 față de luna aprilie 2022 a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-31,7%) și în industria prelucrătoare (-17,6%), generând scăderea producției pe total industrie cu 0,8% și, respectiv, 15,5%(ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+60,5%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu 5,6%.

În luna aprilie 2023 producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 4,4% față de luna aprilie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-23,2%) și în industria prelucrătoare (-14,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+38,0%).

 Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în aprilie 2011-aprilie 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

 

 Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,2%. Micșorarea producției în ianuarie-aprilie 2023 față de perioada precedentă a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-18,4%), în industria prelucrătoare (-7,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,9%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-aprilie 2023 comparativ cu ianuarie-aprilie 2022 s-a micșorat cu 5,2%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-12,3%), în industria prelucrătoare (-7,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,3%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Aprilie 2023 față de
aprilie 2022

Ianuarie-aprilie 2023
față de ianuarie-aprilie 2022

Informativ: ianuarie-aprilie 2022
față de ianuarie-aprilie 2021

TOTAL

B

89,3

93,8

100,3

S

95,6

94,8

100,2

Industria extractivă

B

68,3

81,6

108,9

S

76,8

87,7

108,4

Industria prelucrătoare

B

82,4

92,6

102,6

S

85,7

92,1

102,3

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

160,5

98,1

91,7

S

138,0

99,7

87,1

 

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

2022/2023 2023 2023/2022 cifre date indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie industrie industriea producția industrială sectorul energetic statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER